Řešení OneSumX FRR vám v rámci jediné integrované platformy přináší stavební bloky splňující všechny vaše požadavky na zpracování zpráv v oblasti financí, řízení rizik a právních předpisů. Ušetřete čas, zlepšete své analýzy, zpracovávejte velké objemy dat v odpovídajícím měřítku a zachovejte spojitost dat. Tato platforma integruje data z několika interních systémů a externích zdrojů a lze ji používat k analýze a řízení trhu, úvěrových a likviditních rizik a k zajišťování souladu s předpisy. Naše portfolio softwaru a služeb je nejlepší ve své třídě. Poskytne vám přístup k naší jedinečné službě Regulatory Update Service (RUS) a podporuje vaše úsilí o zajištění souladu s předpisy pro Basel IV a CRDV, IFRS9, AnaCredit, MAS610, CECL, Corep, Finrep, Granular Data Repository (GDR) a další.

OneSumX for Finance, Risk, Regulatory Reporting

Důvěryhodný a efektivní způsob, jak si poradit s problémy s datovými sily, překrývajícími se technologiemi a datovými modely díky integrovanému přístupu napříč různými obory. Naše sada řešení nabízí komplexní organizační strukturu založenou na spolupráci, která je založena na klíčových funkcích finančního, rizikového a regulačního výkaznictví. Poskytuje škálovatelnost, která je zapotřebí pro zpracování velkých objemů dat vyžadovaných novými na datech založenými regulačními režimy, a v každé fázi přitom zachovává návaznost dat.

Back To Top