European Union flag
Compliance21 února, 2022

Ministr školství pozval zástupce Evropské komise do školních lavic

Do České republiky dorazili na dvoudenní pracovní návštěvu zástupci Evropské komise pod vedením generální ředitelky pracovní skupiny na podporu oživení a odolnosti Céline Gauer a za účasti ředitelky ekonomických politik pro členské státy III Isabel Grilo. Zástupci EK projevili zájem o ukázku praktické realizace projektů Národního plánu obnovy, který financuje Evropská unie, v českých školách, zejména pak co se týče digitální transformace a zmírňování následků pandemie. V rámci schůzky s ministrem školství Petrem Gazdíkem proto v jeho doprovodu navštívili jednu z pražských základních škol v Londýnské ulici.

V doprovodu žáků se ministr školství se zástupci EK podívali do učeben a prohlédli si mobilní zařízení a výuku. Ministr školství je pak seznámil s pokrokem implementace jednotlivých komponent v gesci jeho resortu. „Digitalizace školství je nutná, abychom byli připraveni na proměny, které nás v 21. století čekají. Díky NPO máme možnost podpořit zavádění inovovaného rámcového vzdělávacího programu (RVP) do výuky a školy si tak mohou pořídit potřebné moderní vybavení. Kromě techniky nabídneme školám i potřebné vzdělávání a odbornou podporu,“ řekl ministr školství Petr Gazdík.

 Základní škola Londýnská je jednou z mnoha českých škol, které díky Národnímu plánu obnovy mohly zřídit fond digitálních pomůcek pro žáky, kteří byli v období lockdownu nuceni přejít na distanční formy vyučování. Škola v Londýnské ulici také díky podpoře z nástroje Next generation EU úspěšně realizuje doučování žáků, kterým se vlivem distanční výuky zhoršil prospěch. „Distanční výuka byla pro mnohé žáky velmi náročná a někteří z nich neměli dostatečné vybavení, aby ji mohli kvalitně absolvovat. Jsem velice rád, že i díky Národnímu plánu obnovy mohou školy svým žákům pomoci nedostatky ve výuce dohnat,“ řekl při návštěvě školy její ředitel Martin Ševčík.

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) formou Národního plánu obnovy podpoří tři oblasti, a to v celkovém objemu 23 miliard korun. Tou první jsou Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, kam patří revize RVP a vybavení škol digitálními zařízením, prevence digitální propasti a celkové zvýšení digitalizace škol. Druhou oblastí je Adaptace kapacity a zaměření školních programů s těžištěm v oblasti doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem, řešení rostoucích nerovností ve vzdělávání a poskytování podpory školám v obtížných podmínkách a dále podpora inovací vysokoškolských vzdělávacích programů a budování infrastruktury. Třetí část je zaměřena na podporu výzkumných aktivit a modernizaci vzdělávání v oblasti lékařské a farmaceutické vědy, program podpory excelentního výzkumu a vývoje v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví.

Zdroj: https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/ministr-skolstvi-pozval-zastupce-ek-do-skolnich-lavic.a-8288.html

Související témata
Řízení školy online
Vaše jistota ve vedení a řízení školy
Funkce Řízení školy online
Back To Top