Czym jest dodatkowe zabezpieczenie logowania?

bezpieczne logowanie

2-stopniowe logowanie polega na dodaniu do logowania nowej warstwy ochronnej w postaci potwierdzenia urządzenia, z którego logujesz się do konta. Każde potwierdzone urządzenie zostaje zapisane jako zaufane na Twoim koncie.

 

2-stopniowe logowanie w pytaniach i odpowiedziach.

Urządzenia zaufane to te, z których najczęściej logujesz się do produktów Wolters Kluwer.

urządzenia używane do dwustopniowego logowania

Urządzenie to komputer lub urządzenie mobilne z zainstalowaną na nim przeglądarką. Jeśli z jednego komputera logujesz się do produktów Wolters Kluwer używając 2 różnych przeglądarek, potraktujemy je jako 2 osobne urządzenia.

W ramach funkcjonalności 2-stopniowego logowania urządzenia użytkowników są identyfikowane jako zaufane po plikach cookie. Dodanie urządzenia, a następnie usunięcie plików cookie powoduje konieczność ponownego dodania tego urządzenia do zaufanych.

Pliki cookie dostarczane przez stronę logowania oraz strony produktowe nie mają charakteru plików śledzących, a informacja o ich wykorzystywaniu zawarta jest w „Regulaminie zasad korzystania z serwisów Wolters Kluwer Polska”.

 

Sprawdź jak pomijać strony produktowe Wolters Kluwer przy usuwaniu plików cookie.

Do swojego konta możesz dodać 10 urządzeń:

6 urządzeń desktopowych
(komputer/laptop wraz z przeglądarką)

4 urządzenia mobilne
(telefon, tablet wraz z przeglądarką)

Ważne: Limity są stałe i niezmienne, dlatego przy dodawaniu 5. i 6. urządzenia desktopowego oraz 4. urządzenia mobilnego do listy zaufanych urządzeń poprosimy Cię o potwierdzenie dokonania tej operacji, wysyłając e-mail na adres przypisany do Twojego konta.

 

Jak to działa?

Krok 1 - Logowanie
Na stornie logowania podaj login i hasło
Krok 2 - Potwierdzenie nowego urządzenia, z którego korzystasz
Po zalogowaniu system poprosi Cię o dodanie urządzenia, z którego się logujesz.

dodawanie urządzeń do konta dwustopniowe logowanie
Obejrzyj film

Dodanie urządzenia jest czynnością jednorazową, chyba że usuniesz je z listy zaufanych urządzeń, która jest powiązana z Twoim kontem.
Lista dodanych urządzeń jest dostępna w Serwisie logowania w zakładce „Moje urządzenia”.

Pamiętaj!
W każdym momencie możesz usunąć wybrane urządzenie. W tym celu przejdź do zakładki "Moje urządzenia" w Serwisie logowania. Następnie wybierz z listy urządzenie, które chcesz usunąć i kliknij na znajdującą się przy nim ikonę „Kosza”.
usuwanie urządzenia dwustopniowe logowanie
Obejrzyj film
limit urządzeń dwustopniowego logowania
Obejrzyj film
Pamiętaj!
W przypadku przekroczenia limitu urządzeń, nie zostaniesz odcięty od swoich produktów, ale będziesz musiał zastąpić jedno z wcześniej zapisanych urządzeń nowym, z którego się logujesz.
Nie masz jeszcze LEX-a?
Back To Top