Niezbędne i praktyczne narzędzia w jednym miejscu

LEX Kadry to program online, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze, ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Regularnie aktualizowane informacje

Nasi eksperci dbają o wysoką jakość merytoryczną publikowanych treści. Korzystasz wyłącznie z aktualnych informacji, aktów prawnych i orzecznictwa – baza informacji jest codziennie weryfikowana i aktualizowana w zakresie zachodzących zmian w prawie. Nie umknie Ci żadna ważna informacja!
Przykładowe tematy poruszane w LEX Kadry:
  • PPK w administracji

  • Pakiet mobilności - konsekwencje

  • Umowa o dzieło - obowiązek zgłaszania do ZUS

PPK w administracji
PPK w administracji

Jednostki sektora finansów publicznych niezależnie od ilości osób zatrudnionych weszły w reżim ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dniem 1 stycznia 2021 r.

W LEX Kadry znajdziesz materiały na temat terminów i procedur wdrożenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych.

Pakiet mobilności - konsekwencje w zakresie zatrudniania pracowników
Pakiet mobilności - konsekwencje w zakresie zatrudniania pracowników
Zmiany w Pakiecie Mobilności dotyczą m.in. obowiązkowych powrotów kierowców do domu co 3-4 tygodnie czy wymogu spędzania regularnych tygodniowych odpoczynków poza pojazdem. Jak dostosować się do nowych przepisów?
W LEX Kadry znajdziesz materiały dotyczące najnowszych zmian w prawie i ich wpływie zarówno na pracowników, jak i pracodawców.

Umowa o dzieło - obowiązek zgłaszania do ZUS
Umowa o dzieło - obowiązek zgłaszania do ZUS

Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustawodawca wprowadził obowiązek zgłaszania do ZUS informacji o zawartych umowach o dzieło. Wypełnienie tego obowiązku oznaczać będzie zwiększenie ryzyka kontroli. Tym samym szczególnie istotne jest właściwe sporządzanie tych umów, aby organ rentowy miał jak najmniej punktów zaczepienia.

W LEX Kadry znajdziesz wzory dokumentów, analizy, komentarze czy poradniki dotyczące zmian w prawie, szczegółowo opisujące dane zagadnienie. Tematy są również omawiane podczas szkoleń online.

Wsparcie doświadczonych ekspertów

Dla programu piszą specjaliści doświadczeni w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Są gwarancją wysokiej jakości merytorycznej publikowanych treści i udzielanych odpowiedzi. W ramach dostępu do programu możesz konsultować z nimi wątpliwości wynikające ze zmiany przepisów prawa.
Doradztwo telefoniczne - natychmiastowa pomoc ekspertów. Możliwość nielimitowanej liczby indywidualnych konsultacji telefonicznych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.   Gwarancja dostępności ekspertów

9h dziennie!


Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 17:00
Zadawanie pytań drogą mailową - odpowiedź w ciągu 7 dni roboczych. Odpowiedzi przygotowywane przez doświadczonych specjalistów i praktyków zawierają konkretne wskazówki i wyjaśnienia poparte podstawą prawną.
24 h
Baza pytań i odpowiedzi – 24-godzinny dostęp do ponad 30 000 praktycznych odpowiedzi i rozwiązań problemów związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Łatwe i intuicyjne wyszukiwanie gwarantuje szybkie znalezienie potrzebnych odpowiedzi.
24 h

Certyfikowane szkolenia online

To dodatkowa usługa, w ramach której masz dostęp do specjalnych szkoleń online prowadzonych przez ekspertów programu. Jako użytkownik programu możesz wziąć udział w 11 szkoleniach, podczas których eksperci omawiają zmiany w prawie oraz bieżące zadania kadrowe.
LEX Kadry występuje w wersjach:
    Standard   Optimum   Premium
NARZĘDZIA
aktówka, alerty, historia, indeksy, roczniki tak tak tak
szkolenia online tak tak tak
doradztwo telefoniczne nie nie tak
konsultacje e-mailowe z ekspertem nie tak tak
ważne terminy, kalendarium, wyszukiwarka instytucji tak tak tak
PRAKTYKA
analizy tematyczne tak tak tak
komentarze praktyczne tak tak tak
poradniki tak tak tak
procedury prawa pracy nie wybrane tak
linie orzecznicze nie
nie
tak
WIEDZA
komentarze do ustaw wybrane tak tak
monografie nie tak tak
omówienia tak tak tak
glosy tak tak tak
PRAWO
DZ. U. i M.P. tak tak tak
dzienniki UE tak tak tak
dzienniki resortowe tak tak tak
projekty ustaw tak tak tak
orzeczenia sądów polskich i administracji tak tak tak
orzeczenia europejskie tak tak tak
pisma urzędowe tak tak tak

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie LEX Kadry?

Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
Pomoc Wolters Kluwer Polska
Skorzystaj z pomocy
Back To Top