LEX Ochrona Środowiska łączy wygodne funkcjonalności nowoczesnej platformy internetowej z wiedzą ekspertów prawa ochrony środowiska - wieloletnich praktyków i specjalistów. Podejmujemy w nim wszystkie ważne tematy związane z realizacją wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Program zawiera kompleksowe i jedyne dostępne na rynku zestawienie aktualnych informacji prawnych dotyczących obowiązków z zakresu prawa ochrony środowiska oraz dokumentów i procedur niezbędnych w realizacji codziennych zadań.

Tematy podejmowane przez redaktorów serwisu uwzględniają potrzeby firm różnych wielkości oraz branż.

LEX Ochrona Środowiska to:
Sklep LEX.pl
Program LEX Ochrona Środowiska
kupisz szybko i wygodnie w sklepie LEX

Zawartość merytoryczna

W programie znajdziesz kompleksowe opracowania zagadnień istotnych w realizacji codziennych obowiązków, które wynikają z prawa ochrony środowiska lub decyzji administracyjnych.
Tematy poruszane w LEX Ochrona Środowiska:
  • Ewidencja odpadów
  • Gospodarowanie odpadami
  • Emisje do powietrza
  • Pozwolenie wodnoprawne
Ewidencja odpadów
Ewidencja odpadów

Prowadzenie ewidencji odpadów jest jednym z podstawowych obowiązków posiadaczy odpadów. Poza pewnymi wyjątkami dokumenty ewidencyjne należy sporządzić elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

W LEX Ochrona Środowiska dowiesz się jak prawidłowo wypełnić obowiązek ewidencyjny.

Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami

Rozpoczęcie działalności w zakresie gospodarowania odpadami wiąże się m.in. z koniecznością uzyskania pozwolenia lub zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Do wniosku o ich uzyskanie należy załączyć odpowiednie dokumenty.
Prowadzący działalność w zakresie gospodarowania odpadami muszą ponadto spełnić różne wymagania określone w przepisach.

LEX Ochrona Środowiska poprowadzi Cię przez procedurę uzyskania pozwolenia lub zezwolenia oraz przybliży obowiązki związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością w zakresie gospodarowania odpadami.


Image
Emisje do powietrza

Prowadzenie działalności, z którą wiążą się emisje do powietrza gazów lub pyłów z instalacji, wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza bądź dokonania zgłoszenia instalacji do organu ochrony środowiska, a następnie przestrzegania standardów emisyjnych określonych w pozwoleniu. Z emisją do powietrza łączą się także inne obowiązki.

Dzięki LEX Ochrona Środowiska dowiesz się jak je realizować i unikniesz kar grożących za brak ich realizacji.

Pozwolenie wodnoprawne
Pozwolenie wodnoprawne

Jeśli planujesz budowę urządzenia wodnego lub inwestycję, która wymaga korzystania z wód albo może mieć wpływ na stan wód, możesz potrzebować pozwolenia wodnoprawnego.

LEX Ochrona Środowiska zawiera niezbędne informacje dotyczące procedury jego uzyskania.

Korzystaj z wiedzy doświadczonych ekspertów

Dla programu LEX Ochrona Środowiska piszą doświadczeni prawnicy i specjaliści w zakresie prawa ochrony środowiska. Są gwarancją wysokiej jakości merytorycznej publikowanych treści. W ramach dostępu do programu możesz korzystać z możliwości konsultowania z nimi zawodowych wątpliwości. Każda udzielona odpowiedź jest podpisana- masz pewność, że odpowiedź została udzielona przez naszego eksperta.
Zadawanie pytań drogą mailową - konsultacje indywidualnych spraw z gwarancją odpowiedzi, w ciągu 7 dni roboczych. Odpowiedzi przygotowywane przez doświadczonych specjalistów i praktyków z zakresu prawa ochrony środowiska zawierają konkretne wskazówki oraz wyjaśnienia poparte podstawą prawną.
24 h
Baza pytań i odpowiedzi – 24-godzinny dostęp do ponad 22 000 praktycznych odpowiedzi i rozwiązań problemów związanych z prawem ochrony środowiska. Łatwe i intuicyjne wyszukiwanie gwarantuje szybkie znalezienie potrzebnych odpowiedzi.
24 h

Certyfikowane szkolenia online

W ramach programu masz dostęp do specjalnych szkoleń online prowadzonych przez ekspertów, którzy omawiają zmiany w prawie ochrony środowiska oraz zagadnienia dotyczące bieżących zadań. Uczestnik może zadawać pytania ekspertom, a po zakończonym szkoleniu otrzymać dostęp do nagrania i materiałów szkoleniowych oraz zdobyć certyfikat ukończenia szkolenia.
LEX Ochrona Środowiska występuje w wersjach:
   Standard  Optimum   Premium
NARZĘDZIA
Aktówka, Alerty, Historia, Indeksy, Roczniki tak tak tak
Ważne terminy tak tak tak
Kalendarium tak tak tak
Pulpit dedykowany tak tak tak
Zegar legislacyjny tak tak tak
Zestawienia tak tak tak
Szkolenia online tak tak tak
Konsultacje e-mailowe z ekspertem nie tak tak
Wyszukiwarka instytucji tak tak tak
PRAKTYKA
Analizy tak tak tak
Komentarze praktyczne tak tak tak
Poradniki tak tak tak
Pytania i odpowiedzi (baza) tak tak tak
Linie orzecznicze tak nie tak
Procedury nie tak tak
Wiadomości tak tak tak
Wzory tak tak tak
WIEDZA
Komentarze do ustaw tak tak tak
Monografie tak tak tak
Glosy tak nie tak
Omówienia tak nie tak
Artykuły z czasopism nie nie tak
PRAWO
DZ. U. i M.P. tak tak tak
Dzienniki UE tak tak tak
Dzienniki resortowe tak tak tak
Projekty ustaw tak tak tak
Orzeczenia sądów polskich tak tak tak
Orzeczenia europejskie tak tak tak
Orzeczenia administracji tak tak tak
Pisma urzędowe tak tak tak

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie LEX Ochrona Środowiska?

Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
Pomoc Wolters Kluwer Polska
Skorzystaj z pomocy
Back To Top