Dzięki LEX Banki otrzymujesz:

Zawartość merytoryczna

  • Pulpit bankowy
  • Analizy problemowe
  • Komentarze praktyczne
  • Wzory
  • Wiadomości
  • Pytania i odpowiedzi
  • Linie orzecznicze
  • Komentarze

Pulpit bankowy
Pulpit bankowy

Pulpit bankowy to miejsce w LEX w całości poświęcone tematyce bankowej. Pokazuje na stronie startowej programu najważniejsze treści, nowe dokumenty oraz wiadomości prawne.

Analizy
Analizy problemowe

Zbiory dokumentów (autorskie i urzędowe) powiązane ze sobą tematycznie, które wyjaśniają poszczególny problem prawny. Na analizy składają się m.in.: komentarze praktyczne, poradniki, podstawa prawna, orzecznictwo oraz odpowiedzi ekspertów na pytania użytkowników LEX.

Komentarze
Komentarze praktyczne

Autorskie opracowania kluczowych zagadnień z dziedziny prawa bankowego. Przygotowywane są przez specjalistów (teoretyków, jak i praktyków) na zlecenie Wolters Kluwer i aktualizowane na bieżąco. Stanowią trzon każdej analizy problemowej.

Wzory
Wzory

Gotowe wzory wniosków, umów, pism i protokołów niezbędne do pracy w instytucji finansowej. Wzory przedstawione są w formie przykładowych dokumentów lub edytowalnych formularzy do wypełnienia. Często zawierają także omówienie danego zagadnienia.

Wiadomości
Wiadomości

Newsy branżowe z serwisu Prawo.pl przydatne w codziennej pracy: informacje o zmianach w prawie, wywiady z ekspertami, ale także powiadomienia o szkoleniach online czy informacje przypominające o istotnych terminach.

Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi

LEX Banki umożliwia e-mailowe zadawanie pytań ekspertom i uzyskanie fachowej porady. Autorami wyjaśnień są m.in. adwokaci i radcowie prawni z kancelarii obsługujących instytucje finansowe. Zbiór wszystkich odpowiedzi ekspertów jest dostępny w programie dla każdego użytkownika.

Linie Orzecznicze
Linie orzecznicze

Dokumenty, których zadaniem jest prezentacja, w usystematyzowany sposób, istniejących (najczęściej różnych) poglądów interpretacyjnych organów orzeczniczych (organów administracji oraz sądów) w kontekście określonego zagadnienia prawnego.

Komentarze
Komentarze

Publikacje szczegółowo analizujące wybrany akt prawny istotny z punktu widzenia prawnika w banku lub innej instytucji kredytowej. Autor komentarzy dokonuje interpretacji i analizy przepisów, dodatkowo prezentuje dorobek doktryny i orzecznictwa.

Autorzy

Autorami treści w programie LEX Banki są autorytety prawne — zarówno doświadczeni naukowcy, jak i wieloletni praktycy.
tadeusz-bialek-1

Doktor nauk prawnych. Wiceprezes Związku Banków Polskich. Od 2010 r. pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków Polskich. Sekretarz i członek Prezydium Rady Prawa Bankowego. 

michal-nowakowski-1

Radca prawny, specjalizuje się w regulacjach finansowych i nowych technologiach, w tym m.in. dotyczących bankowości i płatności.

Wojciech Kapica

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; współkierujący departamentem prawa rynku finansowego w kancelarii SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci Sp.k.; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych.

Ekspert w zakresie regulacji rynków finansowych, a także ochrony danych osobowych.

Radca prawny, doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu europejskiego prawa finansowego.
Patryk Filipiak
dr n. pr.
Doktor nauk prawnych; adwokat; kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny; ekspert w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacji, fuzji i przejęć (M&A) oraz prawa spółek handlowych; współtwórca nowego Prawa restrukturyzacyjnego; ekspert Banku Światowego w zakresie prawa upadłościowego; członek Zespołu Ministra Gospodarki ds. Prawa Gospodarczego.
Wersje

Wybierz wersję, która odpowiada potrzebom Twojej placówki

  LEX Banki Standard LEX Banki Premium
Prawo
Dz.U. i M.P. tak tak
Dzienniki UE tak tak
Dzienniki resortowe tak tak
Dzienniki ustaw tak tak
Orzeczenia sądów polskich tak tak
Orzeczenia europejskie tak tak
Orzeczenia administracji tak tak
Pisma urzędowe tak tak
Bibliografia PAN nie tak
Wiedza
Komentarze tak tak
Monografie tak tak
Glosy tak tak
Omówienia tak tak
Artykuły z czasopism tak tak
Tezy z piśmiennictwa tak tak
Praktyka
Analizy tak tak
Komentarze praktyczne tak tak
Poradniki tak tak
Linie orzecznicze tak tak
Pytania i odpowiedzi tak tak
Procedury nie tak
Wzory tak tak
Narzędzia
Aktówka, Alerty, Historia, Indeksy, Roczniki tak tak
Kalendarium tak tak
Terminarz nie tak
Słownik UE nie tak
Zegar legislacyjny nie tak
Pulpit dedykowany tak tak
IPG nie tak
Wyszukiwarka instytucji tak tak

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie LEX Banki?

Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
Pomoc Wolters Kluwer Polska
Skorzystaj z pomocy
Back To Top