Niezbędne i praktyczne narzędzia w jednym miejscu

Z pomocą LEX BHP rozwiążesz problemy związane ze stosowaniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W programie znajdziesz analizy wszystkich ważnych problemów
związanych z przestrzeganiem przepisów BHP wraz ze wskazaniem praktycznego rozwiązania.

Nie musisz już poszukiwać informacji w kilku źródłach ani potwierdzać ich prawidłowości - program zawiera akty prawne, orzecznictwo oraz interpretacje zmian w prawie.

W ramach dostępu zyskujesz:

Regularnie aktualizowane informacje

Nasi eksperci dbają o wysoką jakość merytoryczną publikowanych treści. Korzystasz wyłącznie z aktualnych informacji, aktów prawnych i orzecznictwa – baza informacji w LEX BHP jest codziennie weryfikowana i aktualizowana w zakresie zachodzących zmian w prawie. Nie umknie Ci żadna ważna informacja!
Piszemy m.in. na temat:
  • Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
  • Ocena ryzyka zawodowego z uwzględnieniem uprawnień kontrolnych PIP
  • Obowiązki i uprawnienia służby BHP
  • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny
  • Postępowanie powypadkowe
  • Środki ochrony indywidualnej
Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
W LEX BHP omawiamy obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Proces pracy może wiązać się z zagrożeniem dla stanu zdrowia pracowników, a czasami nawet ich życia. Stąd nowoczesne prawo pracy istotną rolę przypisuje zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. W programie znajdziesz wszystkie informacje na temat obowiązków pracodawcy i ich realizacji.
 
Ocena ryzyka zawodowego z uwzględnieniem uprawnień kontrolnych PIP
Ocena ryzyka zawodowego z uwzględnieniem uprawnień kontrolnych PIP
Ryzyko zawodowe  i jego ocena mają szczególne znaczenie dla zapewnienia pracownikom bezpiecznego miejsca pracy. Publikacja LEX BHP przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach  pracy.
Obowiązki i uprawnienia służby BHP
Obowiązki i uprawnienia służby BHP

W LEX BHP publikujemy praktyczne informacje dotyczące tworzenia i funkcjonowania służby BHP, tak aby spełniała swoje cele:

•  organizowanie działalności profilaktycznej w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym,

•  uzyskiwanie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

•  kontrolowanie wykonywania zadań i doradztwo pracodawcy w zakresie bhp.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Praktyczne informacje oraz zasady przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy posiadający odpowiednią wiedzę oraz znajomość zagrożeń występujących na ich stanowiskach pracy zdecydowanie rzadziej ulegają wypadkom przy pracy czy chorobom zawodowym. Z kolei pracodawcy, u których występuje mniej wypadków przy pracy i chorób zawodowych, mogą liczyć na niższe koszty prowadzenia działalności.
Postępowanie powypadkowe
Postępowanie powypadkowe

LEX BHP przeprowadzi Cię krok po kroku przez postępowanie powypadkowe.

 

Z opublikowanych materiałów dowiesz się, jakie masz obowiązki w sytuacji wypadku, jak zapewnić pierwszą pomoc przedmedyczną, jak ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, a także jakie zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Środki ochrony indywidualnej
Środki ochrony indywidualnej

LEX BHP zawiera niezbędne informacje dotyczące zasad doboru środków ochrony indywidualnej. Eksperci omawiają sytuacje, kiedy należy stosować środki ochrony indywidualnej i jak je prawidłowo dobierać.

NOWOŚĆ!

Program LEX BHP dostępny w formie miesięcznej subskrypcji. Bez konieczności wiązania się długoterminową umową!

*Oferta dotyczy LEX BHP wersja Standard

Wsparcie doświadczonych ekspertów

Dla programu LEX BHP piszą specjaliści doświadczeni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Są gwarancją wysokiej jakości merytorycznej publikowanych treści i udzielanych odpowiedzi. W ramach dostępu do programu możesz konsultować z nimi wątpliwości wynikające ze zmiany przepisów prawa.
Zadawanie pytań drogą mailową - odpowiedź w ciągu 7 dni roboczych. Odpowiedzi przygotowywane przez doświadczonych specjalistów i praktyków zawierają konkretne wskazówki i wyjaśnienia poparte podstawą prawną.
24H
Baza pytań i odpowiedzi – 24-godzinny dostęp do ponad 5000 praktycznych odpowiedzi i rozwiązań problemów związanych z BHP. Łatwe i intuicyjne wyszukiwanie gwarantuje szybkie znalezienie potrzebnych odpowiedzi.
24H
Eksperci
Maciej Ambroziewicz
Specjalista z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy.
Jurzyk Piotr
Magister inżynier pożarnictwa, specjalista ds. BHP
Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
Grzegorz Łyjak
Doradca ds. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i BHP, Infolinia merytoryczna: Kadry, HR, BHP

Doktor nauk chemicznych, wykładowca na uczelniach wyższych, recenzent publikacji i prac dyplomowych, trener, autor publikacji krajowych i zagranicznych oraz prelegent na konferencjach związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce. Koordynator i uczestnik projektów krajowych i międzynarodowych oraz kampanii społecznych w obszarze ochrony pracy.

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy, problematyki bhp oraz zagadnień kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Autor kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp, w tym komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz wielu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy.


Kamil Sierzan
Główny Specjalista ds. BHP z ponad 13-letnim doświadczeniem.
ekspert BHP Piotr Gryguć
mgr inż.
Ekspert ds. BHP. Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
Certyfikowane szkolenia online

W ramach programu masz dostęp do specjalnych szkoleń online prowadzonych przez ekspertów z zakresu BHP i ochrony PPOŻ. Prelegenci omawiają zmiany w prawie oraz bieżące zadania związane z BHP w miejscu pracy. Odpowiadają również na pytania uczestników, objaśniając ważne dla nich kwestie. 

LEX BHP występuje w wersjach:
   Standard Optimum Premium
NARZĘDZIA
doradztwo telefoniczne nie nie tak
konsultacje e-mailowe z ekspertem nie tak tak
szkolenia online tak tak tak
aktówka, kalendarium, alerty, historia, indeksy, roczniki, kalendarium, ważne terminy, wyszukiwarka instytucji tak tak tak
kalkulatory tak tak tak
zestawienia tak tak tak
PRAKTYKA
analizy tak tak tak
komentarze praktyczne tak tak tak
poradniki tak tak tak
linie orzecznicze tak tak tak
procedury - prawo pracy nie wybrane tak
baza pytań i odpowiedzi tak tak tak
wiadomości tak tak tak
wzory wybrane tak tak
informator o normach tak tak tak
PRAWO
DZ. U. i M.P. wybrane wybrane tak
dzienniki UE wybrane wybrane tak
dzienniki resortowe tak tak tak
projekty ustaw tak tak tak
orzeczenia sądów polskich wybrane wybrane tak
orzeczenia administracji wybrane wybrane tak
pisma urzędowe wybrane wybrane tak
orzeczenia europejskie tak tak tak
WIEDZA
glosy tak tak tak
komentarze do ustaw nie tak tak
monografie nie wybrane tak
omówienia wybrane wybrane tak

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie LEX BHP?

Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
Pomoc Wolters Kluwer Polska
Skorzystaj z pomocy
Back To Top