LEX Akademia – różne potrzeby, jedno rozwiązanie 

Nowoczesna uczelnia

 • Kompleksowe źródło wiedzy ułatwiające pracę
  W LEX Akademia znajdziesz kompletny i codziennie aktualizowany zbiór prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego, w tym niepublikowane w oficjalnych źródłach akty dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki – uchwały, statuty, opinie, zarządzenia czy protokoły kilkudziesięciu instytucji.
 • Jedno uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników
  – dla rektora, kanclerza, dziekana, pracowników biblioteki, pracowników naukowych, pracowników administracyjnych i studentów. Z serwisu LEX Akademia można korzystać bez limitów.
 • Wygodna praca i nauka zdalna
  Serwis zapewnia dostęp do elektronicznych, aktualizowanych na bieżąco zasobów, w tym zbioru czasopism prawniczych, z których można wygodnie korzystać, bez konieczności wychodzenia z domu.

 

Efektywna praca

 • Praktyczne porady ekspertów
  LEX Akademia zawiera bazę fachowych artykułów i porad z zakresu: księgowości, kadr, zamówień publicznych, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, budownictwa, prawa europejskiego, prawa oświatowego, gwarantującą dostęp do użytecznych treści dla specjalistów, którzy potrzebują szybkiej, rzetelnej i jasnej informacji.
 • Narzędzia i funkcjonalności dostępne w serwisie ułatwią pracę z dokumentami, np.:
  »» śledzenie zmian w prawie (Alerty);
  »» gromadzenie i porządkowanie informacji oraz tworzenie notatek (Aktówka);
  »» informacje o terminach wynikających z przepisów (Kalendarz);
  »» praktyczne Kalkulatory.

Wygodne studiowanie

 • Kontakt z rozwiązaniem, którego znajomości wymagają przyszli pracodawcy
  Dostęp do serwisu LEX Akademia ułatwi studentom zawodowy start i przygotuje ich do pracy z obszerną bazą wiedzy i narzędziami prawniczymi, z których korzystają kancelarie prawne, urzędy i sądy.
 • Podniesienie jakości studiowania
  Z LEX Akademia uczelnia zapewni studentom komfort nauki dzięki zebraniu w jednym miejscu wszystkich potrzebnych materiałów: schematów procedur z różnych dziedzin prawa, komentarzy i porad najlepszych ekspertów oraz powiązanych aktów prawnych, orzeczeń, wzorów i piśmiennictwa.
Zamów bezpłatną prezentację LEX Akademia

Naszym partnerem strategicznym jest Fundacja Rektorów Polskich

Fundacja Rektorów Polskich partnerem Wolters Kluwer

Wolters Kluwer Polska, właściciel produktów marki LEX,

oraz Fundacja Rektorów Polskich

zawiązały strategiczną współpracę.

Raport z badan Szkolnictwo wyższe a technologie


Raport z badania „Szkolnictwo wyższe a technologie”

Pandemia COVID-19 przyniosła ogromne wyzwania dla uczelni w postaci wprowadzenia pracy i kształcenia zdalnego. W krótkim czasie konieczne stało się zapewnienie niezbędnej infrastruktury technologicznej dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych. Jednocześnie kadra akademicka i pracownicy administracyjni musieli nabyć kompetencje cyfrowe, aby odnaleźć się w nowej, wirtualnej rzeczywistości.

Jak w tej sytuacji odnalazły się szkoły wyższe? Czy pandemia przyspieszyła transformację procesów zarządczych z analogowych na cyfrowe? Z jakich technologii korzystały uczelnie? Czy doświadczenie pandemii spowoduje wprowadzenie nowych standardów funkcjonowania uczelni w przyszłości.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania ankietowego „Szkolnictwo wyższe a technologie”, które Wolters Kluwer Polska przeprowadził wspólnie ze swoim partnerem strategicznym – Fundacją Rektorów Polskich.

Raport Nowe technologie w zarządzaniu uczelnią
Raport Nowe technologie w zarządzaniu uczelnią

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań jakościowych „Nowe technologie w zarządzaniu uczelnią”, które Wolters Kluwer Polska przeprowadził wspólnie ze swoim partnerem strategicznym – Fundacją Rektorów Polskich. Z badania dowiemy się, w jaki sposób COVID-19 wpłynął na funkcjonowanie uczelni:

>> Czy uczelnie korzystają z programów do elektronicznego zarządzania dokumentami prawnymi i administracyjnymi?

>> Jakie problemy uczelnie napotykają przy wdrożeniach nowych rozwiązań?

>> Jaki jest poziom zadowolenia uczelni z wykorzystywanych systemów?

>> Czy uczelnie zarządzają ryzykiem?

Badanie zostało zrealizowane w marcu i kwietniu 2022 r. w formie indywidualnych wywiadów jakościowych. Grupą badawczą była kadra zarządzająca uczelni, w tym kanclerze, dyrektorzy generalni, dyrektorzy administracyjni, dyrektorzy IT.

Zapraszamy do lektury!

LEX Akademia
Kompleksowe rozwiązanie dla całej uczelni!
Pomoc Wolters Kluwer Polska
Skorzystaj z pomocy
Back To Top