O programie LEX Prawo Miejscowe

O programie

LEX Prawo Miejscowe to jedyna tak obszerna i funkcjonalna baza aktów prawa miejscowego dostępna na rynku – zawiera pełen zestaw metryk i tekstów aktów prawnych opublikowanych w 16 wojewódzkich dziennikach urzędowych wydanych po
1999 r.

Z programu LEX Prawo Miejscowe korzystają zwłaszcza:

  • pracownicy samorządowi zatrudnieni w urzędach obsługujących organy jednostek samorządu terytorialnego (urzędach gmin i miast, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich),
  • osoby prowadzące obsługę prawną organów jednostek samorządu terytorialnego (radcy prawni),
  • osoby piastujące funkcje organów jednostek samorządu terytorialnego (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie powiatów, marszałkowie województw),
  • członkowie organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego (radni rad gmin, rad powiatów i sejmików województw),
  • członkowie zarządów powiatów, członkowie zarządów województw,
  • pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych JST i przedsiębiorstwach komunalnych.

Ponadto z programu mogą korzystać również pracownicy innych urzędów obsługujących organy administracji publicznej, adwokaci, radcy prawni czy sędziowie i prokuratorzy.

Sklep LEX.pl
Program LEX Prawo Miejscowe
kupisz szybko i wygodnie w sklepie LEX
Chcesz dowiedzieć się więcej o programie LEX Prawo Miejscowe?
Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
Pomoc Wolters Kluwer Polska
Skorzystaj z pomocy
Back To Top