O czasopiśmie
Najbardziej opiniotwórczy miesięcznik poświęcony prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości. Dzięki niemu kilka pokoleń prawników poznawało najnowsze kierunki rozwoju oraz interpretacji polskiego prawa.

Historia „Przeglądu Sądowego” i jego poprzedników rozpoczęła się ponad 70 lat temu, w roku 1944. W tym okresie miesięcznik nosił tytuł „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” (1944–1950) i był kontynuatorem przedwojennej myśli prawniczej wielkich profesorów i praktyków prawa. Pojawienie się zmienionego tytułu czasopisma „Nowe Prawo” (1950–1991) było zapewne wyrazem przemian prawnych i ustrojowych w Polsce, choć starano się nie odchodzić od dawnych wzorów. Redaktorami naczelnymi byli prawnicy o wielkim autorytecie i dorobku naukowym, m.in. prof. Zbigniew Resich. Od 1991 r. nieprzerwanie obejmuje to stanowisko prof. dr hab. Tadeusz Ereciński z Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu publikacji naukowych, wieloletni sędzia i Prezes Sądu Najwyższego, kierujący pracami Izby Cywilnej (obecnie w stanie spoczynku).

Za publikację na łamach „Przeglądu Sądowego” Autor otrzymuje 70 pkt
(zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki z 5.01.2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

„Przegląd Sądowy” to tytuł, który jest znany od 1991 r. Miesięcznik na swych łamach prezentuje artykuły (około 6–8 w każdym numerze) oraz glosy do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych i karnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, a także przeglądy orzecznictwa.

Problematyka poruszana na łamach miesięcznika obejmuje tzw. prawo sądowe, koncentrując się na zagadnieniach dotyczących postępowań przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Poruszane są również aktualne problemy związane ze stosowaniem prawa europejskiego oraz zagadnienia prawnoporównawcze.

Autorami są wybitni naukowcy i przedstawiciele praktyki, a także młodzi adepci prawa. Dla przedstawicieli nauki, zawodów prawniczych, a zwłaszcza młodych pracowników naukowych publikacja na łamach „Przeglądu Sądowego” stanowi swoistą nobilitację. Wysoki poziom merytoryczny czasopisma gwarantuje Kolegium Redakcyjne składające się z profesorów prawa i sędziów Sądu Najwyższego, a także grono starannie wyselekcjonowanych recenzentów – uznanych ekspertów w dziedzinie, której dotyczy dana publikacja.

Od 2009 roku czasopismo organizuje Konkurs „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.
Więcej informacji na stronie: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/czasopisma/konkursy 


zadady-etyczne
Zasady etyczne
Zapoznaj się z zasadami etycznymi dotyczącymi publikacji w czasopismach naukowych, zasadami etycznymi obowiązującymi autorów, redakcję oraz recenzentów.
Zasady zgłaszania
Zasady zgłaszania materiałów
Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji miesięcznika "Przegląd Sądowy", a także zasady ich publikacji.
recenzja-czasopism
Procedura recenzyjna
Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej obowiązujące w "Przeglądzie Sądowym"

Redakcja

Kolegium redakcyjne

Tadeusz-Erecinski-640x960
redaktor naczelny

ORCID 0000-0002-8409-7887

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

W latach 1963-1971 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując w roku 1968 dyplom magistra prawa, a w roku 1971 magistra socjologii.

Uniwersytet Ritsumeikan w Kioto

ORCID 0000-0002-6590-2158

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego; doktor h.c. Uniwersytetu Gdańskiego (2017); wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego (2010-2018).
Malgorzata-Gersdorf
ORCID 0000-0001-7856-4613

Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem w 1975 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Uniwersytet w Regensburgu
SSN Jacek Gudowski
Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Przewodniczący Wydziału Problemowego Izby Cywilnej, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, członek kolegium redakcyjnego "Przeglądu Sądowego" oraz Rady Programowej "Polskiego Procesu Cywilnego".

Uniwersytet im. Petera Pazmany w Budapeszcie

ORCID 0000-0002-5439-475X
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Administracyjnego
Redaktor merytoryczny
ORCID 0000-0001-6295-1344
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Handlowego
stanislaw-zablocki
W latach 1980–1991 adwokat, członek władz korporacyjnych adwokatury warszawskiej, przewodniczący komisji szkolenia Okręgowej Rady Adwokackiej, wybitny obrońca w sprawach karnych. Od 1991 r. sędzia Sądu Najwyższego, obecnie w stanie spoczynku.
Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1991–1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia i w latach 1993–1997 prezes Trybunału Konstytucyjnego, w latach 2000–2006 rzecznik praw obywatelskich.
Klaudia Szawłowska-Milczarek
Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako wydawca i sekretarz redakcji uzyskane podczas pracy w wydawnictwach prawniczych: Wydawnictwo Prawnicze, LexisNexis Polska, od 2014 r. w Wolters Kluwer Polska. Sekretarz redakcji miesięcznika „Przegląd Sądowy” od 2010 r. i dwumiesięcznika „Finanse Komunalne” od 2014 r.

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Sądowy” w 2023 r. byli:

 • prof. Paweł Borecki
  (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. Wojciech Brzozowski
  (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Witold Borysiak
  (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Marcin Mikołaj Cieśliński
  (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. Marcin Dziurda
  (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Krzysztof Eichstaedt
  (Łódź, Polska)
 • prof. Andrzej Jakubecki
  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
 • prof. Maciej Kaliński
  (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. Jan Kulesza
  (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. Michał Kurowski
  (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Mikołaj Małecki
  (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • prof. Ewa Nowińska
  (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • prof. Konrad Osajda
  (Uniwersytet Warszawski)
 • SSN Henryk Pietrzkowski
  (Łódź, Polska)
 • prof. Andrzej Sakowicz
  (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. Elżbieta Skowrońska-Bocian
  (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. Sławomir Steinborn
  (Uniwersytet Gdański)
 • prof. Dariusz Świecki
  (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. Karol Weitz
  (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. Kazimierz Zawada
  (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • prof. Tadeusz Zembrzuski
  (Uniwersytet Warszawski)

Kontakt

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, skontaktuj się z Redakcją

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Zamów prenumeratę Przeglądu Sądowego
Back To Top