Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako wydawca i sekretarz redakcji uzyskane podczas pracy w wydawnictwach prawniczych: Wydawnictwo Prawnicze, LexisNexis Polska, od 2014 r. w Wolters Kluwer Polska. Sekretarz redakcji miesięcznika „Przegląd Sądowy” od 2010 r. i dwumiesięcznika „Finanse Komunalne” od 2014 r.

Obecnie w Wolters Kluwer Polska pełni funkcję dyrektora działu publikacji periodycznych.


Back To Top