Prawo01 maja, 2021

Dyrektor Szkoły 05/2021

Badacze zajmujący się oświatą podkreślają, że dyrektor – główne źródło przywództwa w szkole – staje się liderem każdego dnia, ucząc się, nabywając oraz rozwijając wiedzę i umiejętności, analizując swój sposób działania, poszukując nowych rozwiązań. Tę tematykę przedstawiamy w majowym Niezbędniku.

Prezentowane w nim pomysły na rozwój placówki i jej dyrektora mogą być źródłem inspiracji, okazją do refleksji nad dotychczasowym działaniem lub zmianami, które zechcą Państwo zainicjować w swoich szkołach. Ci z Państwa, którzy planują przystąpienie do konkursu na dyrektora, znajdą w Niezbędniku wiele cennych podpowiedzi oraz możliwość spojrzenia na koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki przez pryzmat kompetencji wymaganych od przywódcy.

Wyzwania, przed jakimi stoją zarówno liderzy oświatowi, jak i nauczyciele, w artykule Największe wady polskiej szkoły omawia Jarosław Kordziński. Powołuje się m.in. na ostatni sondaż Ipsos, z którego wynika, że jednym z najważniejszych problemów naszej oświaty jest przeładowany, nieodpowiadający na wyzwania współczesności program nauczania oraz niewystarczające wsparcie psychologiczne.

Mimo że, jak pisze prof. Bolesław Niemierko w artykule Od dydaktyki treści do dydaktyki ucznia, metodycznie jesteśmy już daleko od prymitywnego, ale wciąż pokutującego poglądu, że nauczyciel przekazuje uczniom wiedzę, tak jakby rozdawał swój dobytek materialny nadal mamy w tym obszarze wiele do zrobienia. Autor oprócz przedstawienia różnych podejść do procesu kształcenia wskazuje, jak w codziennej praktyce szkolnej uwzględniać perspektywę podopiecznego i roztropnie wprowadzać modyfikacje oraz podpowiada dyrektorom, jak przekonać nauczycieli do stosowania strategii zwiększających rolę młodych ludzi w procesie ich własnego rozwoju.

Wiele cennych sugestii dotyczących budowania jak najkorzystniejszego środowiska uczenia się znajdą Państwo również w felietonach Aleksandra Pawlickiego i Małgorzaty Nowak oraz w Materiałach dla nauczycieli dotyczących rozpoznawania potrzeb psychologicznych dziecka w czasie pandemii.

Spis treści DS.05.2021

Niezbędnik Dyrektora – Rozwój dyrektora
Kompetencje potrzebne dyrektorowi Małgorzata Nowak
Pomysł na szkołę fundamentem koncepcji Danuta Elsner
Plany rozwoju szkoły i dyrektora Małgorzata Nowak

Co w prawie piszczy
Obsadzanie stanowiska dyrektora Agata Piszko
Wypowiedzenie umowy o pracę Barbara Tomaszewska
Pytania do eksperta

Polityka edukacyjna
Cztery filary wsparcia szkoły Bogdan Bugdalski
Największe wady polskiej szkoły Jarosław Kordziński

Barwy zarządzania
Ocenianie na odległość Małgorzata Nowak
Zarządzanie szkołą przyjazną dla klimatu Jan Fazlagić  
Wolontariat w dobie pandemii Włodzimierz Kaleta

Praktyczna Akademia Zarządzania
Jak odróżnić fakty od mitów Tomasz Garstka, Andrzej Śliwerski

Nowe technologie
Błędy popełniane w internecie Maciej Frasunkiewicz

Pracownia pedagogiczna
Od dydaktyki treści do dydaktyki ucznia Bolesław Niemierko
Materiały dla nauczycieli

Psychologiczne skutki pandemii
Rozpoznawanie potrzeby pomocy dziecku w czasie pandemii – scenariusz lekcji

Super Dyrektor Szkoły
Francuski łącznik Anna Satel

Inspiracje Dyrektora
Innowacyjna medycyna
28 mld euro na program Erasmus+
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Michał Szurek
Raport na temat stypendiów
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Kurs dla nauczycieli
Mów do mnie grzecznie

Kuluary oświaty
Maile do młodej dyrektorki

O zielonej godzinie Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji
Razem na rusztowaniu Aleksander Pawlicki

Aktualności
Trzecia fala pandemii
Kryteria podziału rezerwy subwencji
Praktyczne lekcje WOS
Informatory CKE o Formule 2023
Ruszyły szkolenia dla nauczycieli WF
Repetytoria w telewizji i radiu
Uwagi do szkolnych podręczników
Święto Teatru na Prowincji
Kurs języka migowego dla uczniów
Szukamy Super Dyrektorów
Konkurs „Podatki. To się opłaca”
Propozycje zasad przyznawania stypendium

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top