Prawo18 maja, 2021

Obsadzanie stanowiska dyrektora - Agata Piszko

Niniejszy artykuł krok po kroku opisuje, w jaki sposób przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty, powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora lub przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły w przypadku konieczności obsadzenia tego stanowiska przed 2.09.2021 r.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/5

Nowe regulacje zostały umiejscowione w przepisie § 11ha rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.) – dalej r.s.r.c.o.f. – wprowadzonym nowelizacją z 3.02.2021 r. (Dz.U. poz. 242). W pewnym stopniu nowe regulacje adaptują rozwiązania przyjęte w ubiegłym roku szkolnym na gruncie przepisu § 11h r.s.r.c.o.f., cechuje je jednak większy stopień sformalizowania oraz prawnie limitowane okresy powierzenia, determinowane również faktem skorzystania z poprzednich rozwiązań szczególnych.

Obowiązujące przepisy oświatowe nie przewidują możliwości przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora. Z uwagi jednak na sytuację epidemiczną prawodawca zdecydował o wprowadzeniu regulacji szczególnych stanowiących podstawę powierzenia stanowiska dyrektora bez obowiązku przeprowadzania konkursu. Okolicznością, która uzasadnia skorzystanie z takiej możliwości, jest konieczność obsadzenia dyrektora jednostki systemu oświaty przed 2.09.2021 r. Przepis będzie więc miał zastosowanie do tych szkół, w których kadencja dyrektora upływa najpóźniej 31.08.2021 r. i należy powierzyć to stanowisko z dniem 1.09.2021 r. Jeżeli kadencja upływa później, wówczas wykluczona jest możliwość skorzystania ze szczególnej regulacji § 11ha r.s.r.c.o.f.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top