Prawo18 maja, 2021

Pomysł na szkołę fundamentem koncepcji - Danuta Elsner

O autorskim pomyśle na szkołę, której groziła likwidacja, z Izabelą Nowak-Piłką, dyrektorką LXXVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, wyróżnioną przez jury konkursu Super Dyrektor Szkoły 2020, rozmawia dr Danuta Elsner, członkini kolegium redakcyjnego „Dyrektora Szkoły”.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/5

Danuta Elsner: Kiedy w 2012 r. po raz pierwszy stawała Pani do konkursu na dyrektora, szkole groziła likwidacja. Na czym polegał Pani autorski pomysł uratowania liceum?

Izabela Nowak-Piłka:
Na powołaniu klas mundurowych. Ale zanim do tego doszło, dokonałam analizy rynku edukacyjnego w dalszym i bliższym środowisku oraz zadałam sobie pytania: Czego potrzebują uczniowie? Jakie są ich zainteresowania? Jakie trendy edukacyjne są teraz na czasie? Zauważyłam, że w liceach zaczęły pojawiać się klasy wojskowe, policyjne, pożarnicze czy ratownictwa medycznego, i to mnie zainspirowało. W najbliższej okolicy takich klas nie było, liczyłam więc, że taka nietypowa oferta edukacyjna zwiększy nabór.
Nie chciałam stworzyć kolejnej tzw. rankingowej szkoły. Zależało mi, żeby uczniowie mogli odnosić sukcesy nie tylko związane z tradycyjnymi przedmiotami, lecz także mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań.

Dlaczego właśnie klasy mundurowe?


Naszym patronem jest marszałek Józef Piłsudski. Powiązanie patrona z profilem szkoły uznałam za zasadne.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top