Prawo01 lutego, 2024

Dyrektor Szkoły 2/2024

Polscy uczniowie są przeciążeni nauką, a szkoła często kojarzy się im ze zmęczeniem i stresem. Problem ten jest złożony i wynika ze współwystępowania wielu negatywnych czynników takich jak: znaczna liczba godzin poświęcanych na naukę, brak odpowiedniej ilości wolnego czasu na regenerację sił i rekreację, wysoki poziom napięcia odczuwany przez dzieci w związku z procesem uczenia się i weryfikacją osiągnięć szkolnych. Nie ulega wątpliwości, że głównymi przyczynami są przede wszystkim sposób organizacji procesu uczenia się oraz zachwianie równowagi pomiędzy nauką i wypoczynkiem.

Nowe kierownictwo resortu edukacji zapowiada podjęcie działań zmierzających do poprawy tej sytuacji poprzez m.in. okrojenie podstawy programowej, ograniczenie prac domowych i zapewnienie uczniom pomocy w szkole, by nie musieli korzystać z korepetycji (więcej na ten temat przeczytają Państwo w artykule Bogdana Bugdalskiego Planowane zmiany w oświacie).
Warto jednak przyjrzeć się również innym elementom organizacji i realizacji szkolnych zajęć, które mogą przyczynić się do poprawy komfortu uczniów, wpłynąć pozytywnie na efekty kształcenia oraz tworzenie zdrowszego środowiska nauki. Wśród tych elementów ważne miejsce zajmują przerwy międzylekcyjne będące czasem na fizyczną i psychiczną regenerację, a także okazją do rozwijania umiejętności społecznych i integracji z rówieśnikami. W naszym Niezbędniku przedstawiamy przykłady takiego planowania przerw, by nie tylko pozwalały na chwilowy odpoczynek, lecz także stały się integralną częścią programu wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz dbania o ich dobrostan.
Kolejnym istotnym czynnikiem zapobiegającym przeciążeniu nauką jest stosowanie odpowiednich strategii uczenia się. W Materiałach dla nauczycieli podpowiadamy, jakie działania – o potwierdzonej naukowo skuteczności – warto podejmować podczas zajęć szkolnych i w jaki sposób wspierać uczniów w braniu odpowiedzialności za własny rozwój oraz efektywność procesu nabywania i doskonalenia swoich kompetencji.ny.

Spis treści DS.2.2024

Co w prawie piszczy
Nowe wymogi BHP Sebastian Kryczka
Wdrożenie zmian BHP w szkole Michał Łyszczarz
Pytania do eksperta

Polityka edukacyjna
Planowane zmiany w oświacie Bogdan Bugdalski
Ocenianie pod lupą NIK Małgorzata Nowak

Barwy zarządzania
Rotacja zadań i stanowisk Danuta Elsner

Niezbędnik Dyrektora – Przerwy międzylekcyjne
Przerwy uregulowane w statucie Monika Sewastianowicz
Ciekawe pomysły na przerwy Włodzimierz Kaleta
Przerwy w szkołach brytyjskich Anna Czebiołko

Akademia Rozwoju Szkoły
Koleżeńska ocena uczniów Emilia Wojdyła

Nowe technologie
Kreatywne łączenie aplikacji Katarzyna Polak

Wczesna edukacja
Osiem zasad dobrego żywienia Marcin Dębiński

Super Dyrektor Szkoły
Przygotowujemy do wyzwań przyszłości – rozmowa z Piotrem Tokarzem Anna Satel

Pracownia pedagogiczna
Wykorzystywanie seksualne dzieci Tomasz Garstka
Materiały dla nauczycieli

Nauka uczenia się Małgorzata Pomianowska
Czynniki motywujące do nauki – scenariusz lekcji Małgorzata Pomianowska
Jak uczyć się efektywniej? – scenariusz lekcji Małgorzata Pomianowska

Inspiracje Dyrektora
Prehistoryczne odkrycie
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Marta Kasina
Szkolenie ekologiczne
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Psychoedukacja w szkole
Akt o sztucznej inteligencji

Kuluary oświaty
Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w… Organie?
Subiektywnie o edukacji
Kryzys „humany” Emilia Lipiec-Kuzańska

Aktualności
Mniej prac domowych
Ranking Liceów i Techników 2024
Podwyżka wynagrodzenia
Znów trzy godziny niemieckiego
Energetyki nie dla dzieci
Żegnamy prof. Elżbietę Putkiewicz
Tylko jedna lekcja religii
XV Konferencja Naukowa UTH
Poznań wycisza szkolne dzwonki
„Wybory” Słowem Roku
„Biblioteka – miejsce na czasie”
Nawet 80 tys. zł na stołówkę

Zamów prenumeratę >>

Prenumerata Dyrektora Szkoły

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top