Prawo07 lutego, 2024

Wykorzystywanie seksualne dzieci - Tomasz Garstka

Ze względu na fakt łamania prawa oraz krzywdę ofiar słusznie nagłaśniany jest problem wykorzystywania seksualnego dzieci. Wyzwaniem dla przedszkola i szkoły jest prowadzenie skutecznej profilaktyki oraz kierowanie po odpowiednią pomoc specjalistyczną młodych ludzi, którzy doświadczyli krzywdy.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/2

Rozpocznę od zdefiniowania zjawiska wykorzystania seksualnego dzieci, a następnie przedstawię regulacje prawne dotyczące przestępstw przeciwko wolności i obyczajności seksualnej, z uwzględnieniem przepisów dotyczących osób małoletnich (przed ukończeniem 15. roku życia). Problemy związane z tym procederem zilustruję z pomocą pięciu poruszających historii, po czym przybliżę psychospołeczne mechanizmy wykorzystania seksualnego i rozumienie związanych z nim szkód.

Wedle polskiego prawa ukończenie 15 lat uznaje się za tzw. wiek zgody. Oznacza to, że 15-letni chłopcy i dziewczęta są uznawani przez prawo za osoby zdolne do podjęcia świadomej decyzji o zaangażowaniu się we współżycie seksualne. Jednak w niniejszym artykule pokażę również, na czym polega wykorzystanie seksualne po wieku zgody oraz do jakich skutków może prowadzić.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top