Prawo07 lutego, 2024

Nauka uczenia się - Małgorzata Pomianowska

Uczniowie często stosują nieskuteczne i nieefektywne metody uczenia się. W konsekwencji oprócz niższych niż oczekiwane osiągnięć pojawiają się: niezadowolenie, frustracja, zniechęcenie. Co możemy zrobić, by tę sytuację zmienić? Wyposażyć naszych podopiecznych w wiedzę na temat tego, jak skutecznie i efektywnie się uczyć oraz świadomie poszukiwać najlepszych rozwiązań w tym zakresie.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/2

Coraz więcej mówimy o tym, jak ważne jest rozwijanie u dzieci i młodzieży odpowiedzialności za własny rozwój, nadal jednak niewiele miejsca w pracy pedagogicznej zajmują zagadnienia związane ze zdobywaniem przez uczniów umiejętności efektywnego uczenia się. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Badacze procesu uczenia się zaliczają do nich następujące czynniki (Dunlosky, 2013):
- koncentrację w podstawach programowych na tym, co uczeń powinien wiedzieć, przy marginalizowaniu znaczenia tego, jak powinien się uczyć;
- promowanie w niektórych podręcznikach akademickich niewłaściwych strategii uczenia się i/lub zamieszczanie w nich niewystarczających oraz zbyt ogólnikowych informacji na ten temat;
- niedostateczna ilość czasu na testowanie i aplikowanie nowych strategii uczenia się podczas procesu edukacyjnego;
- brak akcentowania przez nauczycieli wpływu wykorzystywania odpowiednich strategii i technik uczenia się na efekty nauki.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top