Prawo07 lutego, 2024

Wdrożenie zmian BHP w szkole - Michał Łyszczarz

W niniejszym artykule wyjaśniam, jak opisane przez Sebastiana Kryczkę nowe wymogi BHP dotyczące stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe należy zastosować w placówce oświatowej. O ile sytuacja osób pracujących przy komputerze stale w jednym pomieszczeniu jest jasna, o tyle można mieć wątpliwości, co z nauczycielami, którzy, prowadząc lekcje w różnych klasach, noszą ze sobą laptop.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/2

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18.10.2023 r. nowelizuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, m.in. wdrażając dyrektywę Rady 90/270/EWG z 29.05.1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 87/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 156 z 21.6.1990, s. 14, ze zm.).

Jak wskazuje tytuł rozporządzenia, dotyczy ono systemów wyposażonych w monitory ekranowe. W uzasadnieniu do nowelizacji wskazano, że samo pojęcie systemu komputerowego jest powszechnie znane i nie budzi wątpliwości, stąd nie ma potrzeby pozostawienia jego definicji (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372802). Nie jest to do końca prawidłowe podejście, nie wiadomo bowiem, jak traktować komputery przenośne, które obecnie stały się narzędziem pracy spotykanym tak samo często jak komputery stacjonarne, a w pewnych przypadkach – właśnie z uwagi na ową przenośność – nawet bardziej powszechnie.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top