Prawo07 lutego, 2024

Przerwy w szkołach brytyjskich - Anna Czebiołko

Kiedy na korytarzu pod drzwiami klas przybywa uczniów, to znak, że właśnie skończyła się przerwa. Zapraszam na wycieczkę do państwowych i prywatnych szkół w Wielkiej Brytanii, by pokazać, jak dzieci spędzają tu czas między lekcjami. Chociaż w różnych typach placówek wygląda to nieco inaczej, wszystkim działaniom towarzyszą podobne priorytety.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/2

Dzieci uczęszczające do brytyjskich podstawówek z reguły pozostają w tej samej klasie przez cały dzień. Wyjątek stanowią programy wymagające specjalistycznych sprzętów, np. muzyka. Natomiast starsi uczniowie z uwagi na bardziej zróżnicowane zajęcia zmieniają sale, co pozwala na odrobinę dodatkowego ruchu pomiędzy blokami tematycznymi. W zależności od typu szkoły przerwy mają różną długość. Niewątpliwym punktem wspólnym dla wszystkich placówek jest dbałość o te same wartości.

Rok szkolny w brytyjskich szkołach przypomina kalejdoskop wydarzeń, inicjatyw i okazjonalnych uroczystości. Przykładowo, w marcu propagowane jest czytanie, gdyż to w tym miesiącu wypada Światowy Dzień Książki, w maju rozmawia się na temat sposobów dbania o dobre samopoczucie, co ma związek z tygodniem świadomości na temat zdrowia psychicznego, a w czerwcu przypada Tydzień Uchodźców. Swoje dni w kalendarzu mają poszczególne języki, przedmioty szkolne, historyczne wydarzenia czy święta różnych religii. Lista wielorakich wydarzeń, wokół których toczy się uczniowskie życie jest długa, a organizacja występów, publikacji i prezentacji często odbywa się w czasie przerw w wyznaczonej do tego celu sali, nierzadko przy nadzorze jednego z nauczycieli.
Ponadto terminarz szkolny zapełnia obszerna oferta klubów zainteresowań, kursów, treningów sportowych i kółek artystycznych, których spotkania mają miejsce w czasie przerw lub po lekcjach. Czas ten jest również okazją do zebrań samorządu uczniowskiego, który debatuje nad bieżącymi kwestiami.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top