Prawo07 lutego, 2024

Nowe wymogi BHP - Sebastian Kryczka

Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe obowiązują od ponad 20 lat, podczas których dokonały się bardzo istotne zmiany w zakresie rozwiązań technicznych. Stąd nowelizacja rozporządzenia w sprawie BHP – nowe stanowiska muszą być tworzone według zmienionych zasad, istniejące zaś należy do nich dostosować.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/2

Praca wykonywana na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy jest coraz bardziej powszechna, co wynika poniekąd z tego, że część zawodów w ramach stanowisk robotniczych jest eliminowana w związku z prowadzeniem automatyzacji produkcji oraz pojawianiem się nowych zawodów czy specjalności. Mimo iż praca na stanowiskach wyposażonych w monitory przez część przedstawicieli środowisk robotniczych uważana jest za „lekką, łatwą i przyjemną”, przypominającą bardziej relaks w ergonomicznym fotelu przed komputerem, odznacza się specyficznymi zagrożeniami w obrębie narządu wzroku oraz układu mięśniowego szkieletowego.

Uwzględniając doniosłość zagrożeń związanych z pracą siedzącą przy użytkowaniu monitorów, wprowadzono specjalne regulacje normujące zarówno warunki BHP, jak i ergonomii. Problem w tym, że obowiązujące ponad 20 lat przepisy, które powstawały w czasach zdominowanych przez komputery stacjonarne oraz monitory starych konstrukcji lampowych CRT, nie zostały w ciągu tych lat zmodyfikowane.

Stało się zatem konieczne dostosowanie brzmienia rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148 poz. 973) do zmian, które nastąpiły od czasu jego wydania – daleko posunięty postęp technologiczny miał znaczący wpływ na sposób organizacji stanowisk pracy, w szczególności poprzez upowszechnienie wykorzystywania systemów przenośnych (laptopów). Za niezbędne uznano uaktualnienie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska wyposażone w monitory.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top