Prawo07 lutego, 2024

Planowane zmiany w oświacie - Bogdan Bugdalski

Pomimo determinacji nowego rządu, by jak najszybciej zrealizować obietnice wyborcze, na konkrety w postaci ustaw i rozporządzeń przyjdzie nam jeszcze poczekać. Wiadomo już jednak, na czym w pierwszej kolejności skupi się ministra edukacji Barbara Nowacka.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/2

Przejmując władzę, partie tzw. opozycji demokratycznej obiecały sporo zmian w edukacji. Główne hasła dotyczyły:
- podniesienia wynagrodzeń nauczycieli oraz przywrócenia prestiżu i niezależności tego zawodu,
- odpolitycznienia szkoły i nadania jej większej autonomii,
- odchudzenia podstawy programowej, którego skutkiem będzie m.in. niezadawanie uczniom prac domowych,
- modyfikacji w sposobie sprawowania nadzoru pedagogicznego,
- wyprowadzenia religii ze szkoły,
- wprowadzenia w szkole szerokiej oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, w tym wyrównujących szanse edukacyjne, rozwijających zdolności uczniów oraz sportowych,
- zapewnienia uczniom pomocy w szkole, by nie musieli oni korzystać z korepetycji w domu.
Większość tych postulatów została powtórzona w podpisanej na początku grudnia tzw. umowie koalicyjnej (https://platforma.org/upload/document/203/attachments/433/UmowaKoalicyjna.pdf), gdzie w punkcie trzecim wskazano konieczność wspierania zawodów kluczowych dla funkcjonowania państwa i przyszłości naszych dzieci, w tym m.in. nauczyciela.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top