Prawo07 lutego, 2024

Kreatywne łączenie aplikacji - Katarzyna Polak

Idea appsmashingu (app od ang. application ‘aplikacja’ + ang. smash ‘rozbijać, roztrzaskiwać, uderzać’) polega na wykorzystaniu różnych aplikacji, narzędzi internetowych lub programów komputerowych w celu połączenia ich funkcji i możliwości (np. edycji obrazu, tworzenia prezentacji, animacji, dźwięku czy wideo) w jednym projekcie. Ta kreatywna strategia wykorzystywana jest głównie w edukacji, ale można ją stosować również w innych dziedzinach.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/2

Przykładem appsmashingu jest projekt, w którym uczniowie najpierw używają jednej aplikacji do stworzenia obrazu, następnie korzystają z innej do dodania efektów dźwiękowych, a na koniec prezentują rezultat swojej pracy przy użyciu programu do robienia prezentacji. Appsmashing promuje kreatywność, innowacyjność i elastyczność w wykorzystywaniu technologii. Umożliwia również bardziej wszechstronne podejście do rozwiązywania problemów, ponieważ uczniowie korzystają z różnych pomocy cyfrowych, by uzyskać najlepsze rezultaty.

Technologie informacyjno-komunikacyjne są już obecne praktycznie na każdej lekcji i nauczyciele poznali dziesiątki (jeśli nie setki) e-narzędzi, które używają zależnie od potrzeb. Każda aplikacja ma jednak pewne ograniczenia i zazwyczaj nie pozwala na realizację zadania zgodnie ze wszystkimi założeniami, z kolei zbytnie skupienie się na konkretnym programie może przesłonić cele edukacyjne. Jeśli centralne miejsce zajmuje narzędzie, może ono zdominować treść projektu. Przykładowo, niektórzy nauczyciele każdy materiał dla uczniów przygotowują w formie prezentacji PowerPoint lub ćwiczeń na platformie LearningApps, które mają określone możliwości. A przecież technologia nie powinna być barierą dla kreatywności, lecz furtką do działania.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top