Bereid u voor op een audit met Legisway
Verloopt de voorbereiding op audits vaak stroef?

Net als General Counsel in andere bedrijfstakken, is de kans groot dat u de afgelopen jaren wet- en regelgeving aanzienlijk heef zien toenemen. In geval van audit worden compliance risico's beschouwd als belangrijkste aandachtspunt. 

 

Maar voorbereiden op een audit kan uw team enorm veel tijd kosten. De auditor kan een lange lijst aan documenten eisen: van antiwitwasbeleid, tot bewijs van naleving van antidiscrimanatieregels en gegevensbeschermingswetten. 

 

Om alle documenten terug te vinden, samen te vatten en te bundelen is het vaak alle hens aan dek. Misschien vraagt uw auditor wel om gegevens uit te wisselen op een goed beveiligde manier, iets waar u in uw budget geen rekening mee heeft gehouden.

 

Wilt u beter voorbereid zijn op een audit? Gebruik dan Legisway!

 
Bereid u voor op een audit met Legisway
Met Legisway beschikt uw juridische team over alle actuele gegevens om uw naleving van wet- en regelgeving aan te tonen, op één makkelijk te doorzoeken plek bij elkaar. De slimme tools van Legisway maken het mogelijk om alle gegevens die uw auditor nodig heeft veilig en efficiënt samen te stellen, weer te geven en te delen. Met Legisway kunt uw team de focus op het strategische in plaats van het administratieve leggen.
Voordelen 

Genereer gemakkelijk eigendomsstructuren 
Als u de huidige eigendomsstructuur met bijbehorende entititeiten dient te laten zien, genereert Legisway met één druk op de knop een organigram voor u.

Genereer historische eigendomsstructuren
Als u dient te laten zien hoe het eigendom door de jaren heen is gewijzigd, kan Legisway ook een orginagram van de vroegere situatie genereren. 

Genereer gepersonaliseerde rapportages op contracten 
Als u inzicht wilt in de contracten die uw bedrijf heeft met klanten en leveranciers, kan Legisway u helpen bij het samenstellen van rapportages op basis van contractwaarde, duur, afdeling, vervaldatum en nog veel meer.

Maak beleid en regels ten aanzien van wet- en regelgeving snel beschikbaar 
Als u dient aan te tonen dat uw bedrijf aan wet- en regelgeving voldoet, kan Legisway speciaal voor auditdoeleinden beleid uit heden en verleden bijhouden op één centrale plek. 

Deel documenten veilig 
Gebruik Legisway als centrale dataroom om alle gegevens veilig met auditors te kunnen delen 

Legisway-Essentials-Use-Cases-8-10-11
Breng structuur aan in juridische informatie met Legisway Essentials

- Bewaar alle belangrijke informatie met betrekking tot uw juridische activiteiten - contracten, organisatiestructuren, claims, wet- en regelgeving, gegevensbescherming, IP-rechten en onroerend goed - op één plek bij elkaar, klaar voor elke audit

 

- Deel overzichten en rapportages met stakeholders of auditors op een snelle en veilige manier

 

- Maak rapportages om risico's te identificeren en te evalueren, deadlines voor te blijven en onnodige kosten te vermijden

 

Legisway-Enterprise-Use-Cases-8-10-11-EN
Optimaliseer uw juridische workflows met Legisway Enterprise

- Volledig configureerbaar om de meest gedetailleerde gegevens vast te leggen op basis van uw unieke compliance- en bedrijfsbehoeften

 

- Voorzie de business van een gestructureerde manier voor het opvragen van informatie of rapportages via de Collaboration Portal 

 

- Configureer geavanceerde, dynamische workflows om specifieke regels of voorschriften te handhaven en zo nodig de naleving daarvan aan te tonen

 

- Geavanceerde rapportagemogelijkheden en het bijhouden van KPI's om prestaties te monitoren