Voldoe aan de AVG en houd gegevensbescherming bij met Legisway
Laat uw gegevensbescherming te wensen over?

Als bedrijfsjurist bent u een belangrijke speler als het gaat om gegevensbeschermingsprocessen binnen uw organisatie. Om juridische risico's tot een minimum te beperken, is het uw taak om de kans op datalekken te minimaliseren. Doet u dit niet, dan kunnen toezichthouders en aandeelhouders stellen dat de directie van uw bedrijf verplichtingen heeft geschonden door de bekende veiligheidsrisico's niet te beperken! 

 

Bovendien, als er bij een datalek persoonsgegevens betrokken zijn, gereguleerd onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), loopt uw organisatie het risico op boetes tot €20 miljoen of 4% van de wereldwijde omzet. Afhankelijk van andere lokale wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u ook te maken krijgen met administratieve, civiele en strafrechterlijke boetes en/of schadeclaims.

 

Met zoveel op het spel, dient u zich bewust te zijn van uw beveiligingsrisico's en hierover controle te houden.


 
Voldoe aan de AVG en houd gegevensbescherming bij met Legisway
Legisway houdt zich aan de strengste veiligheidsnormen om vertrouwelijke juridische gegevens veilig te bewaren en te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, corruptie of verlies. Door gebruik te maken van specifieke toegangsrechten heeft u te allen tijde de volledige controle over welke gebruikers toegang hebben tot uw gegevens. Bovendien kan Legisway u of uw functionaris voor gegevensbescherming helpen met het standaardiseren en automatiseren van processen om zo uw naleving van de AVG soepel te laten verlopen. Legisway biedt de vereiste tools voor het centraliseren en bijhouden van gedetailleerde persoonsgegevens en, in geval van een onverwacht datalek, zo snel mogelijk in actie te komen.
Voordelen 

Bescherm uw juridische gegevens
Legisway maakt een back-up van uw gegevens zodat deze beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang, inbraak en ongelukken. Door gebruik te maken specifieke toegangsrechten kunt u de toegang tot gevoelige gegevens beschermen. 

Breng alle informatie aangaande gegevensbescherming op één plek bij elkaar
Houd een archief bij van al uw informatie met betrekking tot gegevensbescherming inclusief verwerkersovereenkomsten,  makkelijk te raadplegen, om op te kunnen rapporteren en mee samen te werken met de functionaris voor gegevensbescherming en andere afdelingen. 

Houd gegevensprocessen bij en genereer rapporten
Registreer de gegevensprocessen van uw hele organisatie, toon aan dat u aan uw verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming voldoet en houd alle persoonsgegevens bij die in uw organisatie worden gebruikt. 

Creëer rapportageprocessen voor datalekken 
Documenteer datalekken en bijbehorende rapportages om aan de autoriteiten voor gegevensbescherming te kunnen overhandigen, houd meldingsperiodes bij, en wijs rapportagetaken toe om de responstijd te versnellen en boetes te voorkomen. 

Evalueer gegevensbeschermingsrisico's
Evalueer proactief potentiële risico's op datalekken, de impact en de waarschijnlijk vóórdat het daadwerkelijk gebeurt, om zo te waarborgen dat uw organisatie de regels naleeft. 

Beheer van gegevensbescherming met Legisway Essentials
Beheer van gegevensbescherming met Legisway Essentials

- Registreer uw gegevensprocessen en datalekken, en bewaar uw verwerkingsovereenkomsten op één plek bij elkaar

 

- Houd een makkelijk toegankelijk en te auditen archief bij van uw informatie met betrekking tot privacygegevens op basis van entiteit, afdeling, verwerkingsverantwoordelijke, gegevensverwerker en meer

 

- Identificeer risico's op datalekken en deel geconsolideerde rapporten met stakeholders om problemen sneller aan te pakken

 

- Registreer datalekken en bijbehorende rapportages om aan de autoriteiten voor gegevensbescherming te kunnen overhandigen, houd meldingsperiodes bij en ken taken toe voor het rapporteren van datalekken om zo boetes te vermijden"

 

Legisway-Enterprise-Data-Privacy-EN
Optimaliseer uw gegevensbeschermingsworkflows met Legisway Enterprise

- Centraliseer en onderhoud een gedetailleerde administratie van de verwerking van persoonsgegevens

 

- Beheer uw administratie in samenwerking met de functionaris voor gegevensbescherming en andere bedrijfsonderdelen

 

- Evalueer uw risico's en stel monitor- en resolutieprocessen op om naleving te garanderen en boetes te voorkomen 

 

- Genereer gemakkelijk op maat gemaakte rapportages om aan te tonen dat u de regels naleeft

 

- Zorg er in geval van een datalek voor dat de autoriteiten op tijd worden gewaarschuwd