Bescherm uw bedrijf en creëer waarde met Legisway
Laat uw risicobeheersing te wensen over?

De rol van de juridische afdeling verandert. U doet tegenwoordig meer dan alleen maar uitleg geven over het recht, juridische documenten op te stellen of te procederen. 


Uw juridische afdeling moet proactief aan risicobeheersing doen om het bedrijf en de belangen van aandeelhouders veilig te stellen. Maar rapportages genereren en risico's indentificeren en bijhouden, lukt alleen als u alle benodigde juridische gegevens op een gestructureerde manier verzamelt op één centrale plek.


Zitten die gegevens echter verstopt in contracten op harde schijven, e-mails of handmatig bijgewerkte spreadsheets, dan is het zo goed als onmogelijk om effectief risico's te beoordelen en te beperken. 


Bent u klaar om uw risicobeheersing te verbeteren? Gebruik dan Legisway!

Bescherm uw bedrijf en creëer waarde met Legisway
Legisway helpt de juridische afdeling, door juridische expertise te combineren met een gestructureerde manier om gegevens te verzamelen, op een efficiënte manier aan risicobeheersing te doen. Uw dashboard biedt u een handige oplossing om risico's inzichtelijk te maken, de manier waarop uw organisatie daarmee om gaat vorm te geven, de impact te controleren en op te rapporteren.
Voordelen

Identificeer risico's organisatiebreed
Krijg een duidelijk beeld van de structuur van entiteiten, bedrijfsonderdelen en medewerkers die door risico's worden geraakt. Met Legisway heeft u een overzicht van de risico's in alle groepsbedrijven, bedrijfsonderelen en stakeholders.

Evalueer risiconiveaus om de belangrijkste risico's te prioriteren
Met Legisway ziet u de belangrijkste risico's niet meer over het hoofd en geeft u prioriteit aan uw handelingen op basis van risiconiveaus.

Verzamel relevante gegevens op een gestructureerde manier
Verzamel de feiten die u nodig heeft om inzicht te krijgen in risicogebieden volgens voorgedefinieerde regels voor verschillende juridische domeinen: van claims en contracten tot compliance. De handige auditfunctionaliteit maakt het mogelijk om bij te houden wat er, wanneer, en door wie is gewijzigd. 

Stel controles en beperkingen in op basis van uw risicobereidheid 
Stel alerts en herinneringen in voor belangrijke gebeurtenissen zoals contractverlengingen, deadlines voor het indienen van stukken en voor uw compliancebeleid.

Beoordeel en communiceer resultaten
Maak rapportages om risico's bij te houden en te communiceren aan het management.

Ontdek Legisway Essentials
Centraliseer de gegevens van uw juridische risico's met Legisway Essentials

- Identificeer risico's en definieer beheersmaatregelen voor al uw juridische activiteiten - contracten, organisatiestructuren, claims, wet- en regelgeving, gegevensbescherming, IP-rechten en onroerend goed - op één plek bij elkaar

 

- Gebruik slimme tools zoals taken en alerts om deadlines voor te blijven en onnodige kosten te vermijden

 

- Genereer rapportages om risico's te kwantificeren, veilig en snel te delen met stakeholders, en in geval van crisis sneller actie te ondernemen

 

Legisway-Enterprise-Contract-Management-EN
Optimaliseer juridische processen en beperk risico's met Legisway Enterprise

- Voorkom fouten met intuïtieve gegevensinvoer op basis van specifieke regels (juridisch en/of bedrijfsgebonden) 

 

- Houd meer overzicht over uw documentbeheer door ingebouwde functies voor bewerking, versiebeheer, en clausule- en documentautomatisering

 

- Configureer geavanceerde, dynamische workflows en trigger het automatisch aanmaken van te ondertekenen contracten

 

- Geavanceerde rapportagemogelijkheden & het bijhouden van KPI's om prestaties te meten