Report o trendoch v právnej oblasti
Právo14 septembra, 2022

5 hlavných trendov, ktoré ovplyvnia väčšinu právnych organizácií

Medzi výzvy patrí zložitosť požiadaviek na dodržiavanie predpisov, vyššie očakávania výkonnosti, rastúce napätie v oblasti talentov a zvýšený dopyt po rozvíjajúcich sa oblastiach a udržateľnom podnikaní (ESG).

Právnici už teraz pracujú pod vysokým tlakom a prieskum 2022 Wolters Kluwer | Právnik budúcnosti zistil, že nároky sa zvyšujú, pretože trendy ovplyvňujúce túto profesiu sa stále zrýchľujú. Aké sú hlavné právne trendy, ktorým čelia?

Trendy v právnom odvetví 2022

5 hlavných trendov, ktoré by mali ovplyvniť väčšinu právnych organizácií podľa prieskumu tvorí:

  • rastúci význam právnych technológií;
  • zvládanie zvýšeného objemu a komplexnosti informácií;
  • splnenie meniacich sa očakávaní klientov/vedenia;
  • dôraz na zvýšenie efektívnosti/produktivity a
  • rast alternatívnych poskytovateľov právnych služieb.

Rastúci význam právnych technológií zostáva v posledných rokoch vedúcim a rastúcim trendom, pričom 79 % právnikov ho dnes uvádza ako hlavný trend, pričom v roku 2021 to bolo 77 %. Len 35 % respondentov je však na riešenie tejto priority veľmi dobre pripravených.

Trendom, ktorý od roku 2021 do roku 2022 získal najväčší nárast, je insourcing právneho oddelenia so 76 %, čo predstavuje nárast o 7 bodov. Napriek tomuto skokovému nárastu vplyvu sa však len 32 % právnikov domnieva, že ich organizácia je na riešenie tohto trendu veľmi dobre pripravená.

Hoci právnici naďalej uvádzajú postupné zlepšovanie svojej pripravenosti na riešenie každého z trendov identifikovaných v prieskume - vo všeobecnosti v rozsahu 2-3 bodov od roku 2021 - len 36 % alebo menej právnikov tvrdí, že ich organizácia je veľmi dobre pripravená na riešenie akéhokoľvek konkrétneho trendu, ktorý má na nich vplyv.

Právnické povolanie: výzvy v oblasti talentov

Právne oddelenia aj právnické firmy teraz čelia rastúcemu tlaku na inom poli - v oblasti talentov. Objavili sa nové požiadavky a veľká väčšina odborníkov očakáva organizáciu s technologickými zázemím, ktorá podporuje aj ich preferovaný spôsob práce: hybridný alebo plný úväzok na diaľku.

Prieskum však ukázal, že väčšina organizácií nedokáže veľmi dobre naplniť očakávania svojich zamestnancov, keďže "veľká rezignácia" pokračuje. Vzhľadom na to, že 70 % korporátnych právnikov a 58 % právnikov právnických firiem tvrdí, že v nasledujúcom roku pravdepodobne opustia svoju súčasnú pozíciu.

Okrem toho sa výrazne zvýšil počet organizácií, ktoré prehodnocujú, kto a ako vykonáva prácu. Právne oddelenia a právnické firmy čoraz viac využívajú rôzne typy dohôd - od zmluvných pracovníkov a zdrojov tretích strán až po alternatívnych poskytovateľov právnych služieb (ALSP) a zamestnancov, ktorí nie sú právnikmi.

Ak si chcete prečítať celú správu o trendoch v právnom odvetví, stiahnite si report 2022 Wolters Kluwer | Právnik budúcnosti >>

2022 VÝSLEDKY PRIESKUMU
Wolters Kluwer | Právnik budúcnosti: Hlavné zmeny
Riešenie
Praetor
Právny systém pre úspešných
Praetor uľahčí život všetkým členom vášho tímu
Riešenie
ASPI
Získajte (s)právnu odpoveď s minimom času a úsilia
ASPI pre prácu s právnymi normami a dôležitými súvisiacimi informáciami
Back To Top