ESG
Právo14 septembra, 2022

Rastúci význam ESG v právnickej profesii

Právnické firmy a právne oddelenia korporácií sú konfrontované s bezprecedentným nárastom v rozvíjajúcich sa oblastiach a udržateľnom podnikaní (ESG). V prieskume Wolters Kluwer | Právnik budúcnosti z roku 2022 sa právnych profesionálov pýtali na tieto požiadavky, na kroky, ktoré podnikajú na ich riešenie, a na to, ako sú ne pripravení.

ESG sa rýchlo stalo významnou a špecifickou požiadavkou na právnické firmy a právne oddelenia korporácií a bude naďalej rásť.

Vplyv ESG v právnom odvetví

Podľa prieskumu 2022 Wolters Kluwer | Právnik budúcnosti si právnické firmy upevňujú svoje postavenie tak, aby reagovali na zvyšujúci sa dopyt po ESG expertízach, pričom 50 % právnických firiem v Európe a USA uviedlo, že v posledných troch rokoch vytvorili odbornú oblasť praxe ESG.

Okrem toho 27 % firiem uvádza, že majú prax v ESG dlhšie ako tri roky a 18 % plánuje získať prax v ESG v priebehu nasledujúcich troch rokov.

To prichádza v čase, keď právnické firmy zaznamenávajú výrazný nárast dopytu klientov v oblasti ESG:

- 45 % firiem uvádza, že dopyt po ESG poradenstve zo strany korporátnych klientov sa za posledný rok zvýšil a
- 59 % očakáva, že dopyt klientov po poradenstve v oblasti ESG sa v nasledujúcich troch rokoch zvýši.

Iniciatívy ESG: korporátne právne oddelenia

Potreba vytvárať a zdieľať politiky a postupy ESG sa zvyšuje aj medzi právnymi oddeleniami korporácií. Podľa reportu Wolters Kluwer | Právnik budúcnosti:

  • 56 % právnych oddelení uvádza, že požiadavky na nich a usmernenie v oblasti ESG sa za posledný rok zvýšili a
  • 64 % respondentov očakáva, že dopyt ich spoločnosti po usmerneniach ESG zo strany právneho oddelenia sa v nasledujúcich troch rokoch zvýši.

84 % právnych oddelení hlási zvýšený počet žiadostí o informácie o politikách ESG ich spoločnosti od ich právnych firiem. 67 % právnych oddelení v súčasnosti tiež žiada svoje právne firmy, aby im poskytli svoje politiky ESG a referencie udržateľnosti, pričom 30 % z nich očakáva, že tak urobia v priebehu nasledujúcich troch rokov.

Značný rast dopytu po ESG však prevyšuje pripravenosť právnikov reagovať. Len 39 % právnikov tvrdí, že ich oddelenie je veľmi pripravené splniť povinnosti ESG ich spoločnosti; iba 20 % právnických firiem verí, že sú veľmi pripravení splniť požiadavky klientov na služby ESG.

ESG report

Prieskum 2022 Wolters Kluwer | Právnik budúcnosti ponúka aktuálny a jedinečný pohľad na právnické firmy a právne oddelenia korporácií s porovnávacími ukazovateľmi pred a po kríze. Prieskum obsahuje postrehy 751 právnikov z 10 európskych krajín a USA. Report skúma otázky a trendy ovplyvňujúce budúcnosť práva, keďže organizácie sa snažia prosperovať v novom normále. Podrobnejšie informácie vrátane ESG a postrehov významných právnych profesionálov si môžete stiahnuť tu: Výsledky prieskumu 2022 Wolters Kluwer | Právnik budúcnosti

2022 VÝSLEDKY PRIESKUMU
Wolters Kluwer | Právnik budúcnosti: Hlavné zmeny
Back To Top