Problémy s talentom v právnickom odbore
Právo14 septembra, 2022

Talentové výzvy v právnom odvetví – „veľká rezignácia“ a pripravenosť odísť

Väčšine právnických organizácií sa nedarí veľmi dobre plniť očakávania ich zamestnancov. Ako ukazuje prieskum Právnik budúcnosti, 70% korporátnych právnikov a 58% právnikov právnických firiem tvrdí, že je veľmi pravdepodobné, že v budúcom roku opustia svoju súčasnú pozíciu.

Právne oddelenia aj právnické firmy čelia rastúcim výzvam na strane talentov. Pandémia navyše zmenila spôsob práce a miesto práce profesionálov. Objavili sa nové požiadavky a väčšina profesionálov očakáva od organizácie technické zázemie, ktoré podporuje ich preferovaný spôsob práce: hybridný alebo plný úväzok na diaľku – 69 % korporátnych právnikov a 72 % právnikov právnických firiem očakáva prácu na diaľku z domu celkovo/úplne alebo čiastočne v nadchádzajúcom období.

Sú pripravení odísť

Prieskum Wolters Kluwer zistil, že – ako „veľká rezignácia“ pokračuje – väčšine organizácií sa nedarí veľmi dobre napĺňať očakávania ich zamestnancov, čo predpovedá väčšie výzvy v oblasti náboru a udržania zamestnancov.

„Veľká rezignácia“ mala celosvetový vplyv a keďže v roku 2022 pokračuje rekordná miera rezignácie, právnická profesia čelila bezprecedentným výzvam v oblasti udržania a náboru. Zatiaľ čo niektorí tvrdia, že veľkú rezignáciu možno výstižnejšie nazvať „veľkým preskupením“ – keďže právnici síce zostávajú v profesii, ale menia zamestnávateľov – rušivý a nákladný vplyv na organizácie zostáva vysoký. Prieskum odhaľuje, že 70 % korporátnych právnikov a 58 % právnikov právnických firiem tvrdí, že je veľmi pravdepodobné, že svoju súčasnú pozíciu v budúcom roku opustia.

Právne technológie ako lákadlo pre talenty

Zvyšujúci sa vplyv technológií je trendom, ktorý má v posledných rokoch rastúcu tendenciu pre právne oddelenia a právnické firmy v mnohých oblastiach. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým technológia, zohráva úlohu pri výbere a udržaní vo firme, pri každodennej činnosti, pri riešení produktivity, ako lákadlo pre talenty a ako hnacia sila výkonnosti.

Pokiaľ ide o technológie, 87% právnikov v právnych oddeleniach a 83% v právnických firmách tvrdí, že je pre nich mimoriadne alebo veľmi dôležité pracovať pre organizáciu, ktorá plne využíva technológiu. Len 36 % právnikov sa však domnieva, že ich právne oddelenie je veľmi dobre pripravené na nábor/udržanie technologicky orientovaných zamestnancov a v právnických firmách len 33 % právnikov tvrdí, že ich firma je na to veľmi dobre pripravená.

Prieskum tiež zistil, že sa výrazne zvýšil počet organizácií, ktoré prehodnocujú, kto vykonáva prácu a ako je vykonávaná. Hoci právne oddelenia uvádzajú, že insourcingujú viac práce, právne oddelenia aj právnické firmy čoraz viac využívajú rôzne typy dohôd - od zmluvných dodávateľov a tretích strán až po alternatívnych poskytovateľov právnych služieb (ALSP) až po zamestnancov, ktorí nie sú právnikmi ako aj viac samoobslužných možností pre klientov.

Celý report, obsahujúci osobitné časti o vplyve krízy, výkonnosti technologických lídrov a postrehoch osobností právneho odvetvia, si môžete stiahnuť tu 2022 Wolters Kluwer | Právnik budúcnosti: Hlavné zmeny >>

2022 VÝSLEDKY PRIESKUMU
Wolters Kluwer | Právnik budúcnosti: Hlavné zmeny
Riešenie
Praetor
Právny systém pre úspešných
Praetor uľahčí život všetkým členom vášho tímu
Riešenie
ASPI
Získajte (s)právnu odpoveď s minimom času a úsilia
ASPI pre prácu s právnymi normami a dôležitými súvisiacimi informáciami
Back To Top