Trendy z právnej oblasti
Právo14 septembra, 2022

Trendy v oblasti právnych technológií – poznatky od 751 právnych profesionálov

2022 Wolters Kluwer | Právnik budúcnosti: nové a zdokonalené možnosti právnych technológií vedú k väčšej odolnosti, lepším vzťahom s klientmi a vyššej výkonnosti mnohých organizácií v odvetví v Európe a USA. 63 % technologicky popredných právnych firiem uvádza, že ich ziskovosť sa za posledný rok zvýšila - viac ako u všetkých ostatných firiem.

Vo štvrtom ročníku prieskume 2022 Wolters Kluwer | Právnik budúcnosti sa jasne ukázalo, že rok čo rok sú technológie naďalej rozhodujúcim odlišovacím faktorom pre vyššiu výkonnosť v právnom sektore a dopyt po nich neustále rastie.

Trendy z právnej oblasti – report

Prieskum 2022 identifikoval tieto trendy v odvetví v Európe a USA:

  • Rastúci význam technológií sa stupňuje v právnických firmách a korporátnych právnych oddeleniach;
  • technológie sú pre právne oddelenia rozhodujúcim faktorom pri výbere a udržaní firmy,
  • väčšie využívanie technológií patrí medzi hlavné očakávané zmeny v právnych oddeleniach aj v právnických firmách.

Potreba technológie ako kľúčového faktora zvyšovania výkonnosti, efektívnosti a produktivity je nesporná. Organizácie však majú problémy s optimalizáciou využívania technológií, čo signalizuje, že je stále potrebné zlepšiť riadenie zmien a zaškolenie v oblasti nových nástrojov.

Zvýšená miera využívania technologických riešení a investícií do nich pokračovala aj v roku 2022 a predpokladá sa, že sa v budúcnosti ešte viac presadí. Právne oddelenia korporácií - čeliace vyššiemu pracovnému zaťaženiu a rozpočtovým obmedzeniam sa zamerali na technológie s cieľom automatizovať prácu a zvýšiť produktivitu. Právnické firmy, ktoré čelia meniacim sa očakávaniam klientov, požiadavkám na vyššiu produktivitu a rastúcej konkurencii, sa tiež obracajú na pomoc technológií.

Technologickí lídri prosperujú

Údaje sú jasné: technologickí lídri (organizácie, ktoré najefektívnejšie využívajú technológie) prosperujú. Rok čo rok dosahujú lepšie výsledky ako ostatné organizácie v niekoľkých dôležitých ukazovateľoch a dokazujú, prečo sú investície do správnych technológií dôležité. 63 % technologicky vedúcich právnických firiem uvádza, že ich ziskovosť sa za posledný rok zvýšila - viac ako u všetkých ostatných firiem.

V roku 2022 sa 54 % organizácií označilo za technologických lídrov, 44 % za transformujúce sa. Počet organizácií, ktoré sa identifikovali ako technologickí lídri, sa oproti predchádzajúcim rokom zvýšil (40 % v roku 2021 a 39 % v roku 2020). Technologickí lídri preukázali svoju vynikajúcu odolnosť, agilitu a výkonnosť počas pandémie a v rýchlo sa meniacom právnom prostredí.

Právne technológie a talenty

Právnici chcú pracovať v technologicky vyspelých právnych organizáciách. 87 % korporátnych právnikov a 83 % právnikov z právnických firiem tvrdí, že je pre nich mimoriadne alebo veľmi dôležité pracovať v organizácii, ktorá plne využíva technológie. Dnešní talentovaní právnici majú veľmi vysoké nároky na prístup k najnovším nástrojom a technológiám, ktoré umožňujú agilitu, zmeny a možnosť pracovať na diaľku.

V reporte 2022 Wolters Kluwer | Právnik budúcnosti: Hlavné zmeny sú uvedené poznatky 751 právnikov z Európy a USA.

Stiahnite si prieskum a zistite viac >>

2022 VÝSLEDKY PRIESKUMU
2022 Wolters Kluwer | Právnik budúcnosti: Hlavné zmeny
Riešenie
Praetor
Právny systém pre úspešných
Praetor uľahčí život všetkým členom vášho tímu
Riešenie
ASPI
Získajte (s)právnu odpoveď s minimom času a úsilia
ASPI pre prácu s právnymi normami a dôležitými súvisiacimi informáciami
Back To Top