Majątek WEB

Progman Cloud Majątek

Progman Cloud Majątek zapewnia w pełni automatyczne przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Umożliwia prowadzenie ewidencji, amortyzacji składników majątku oraz sprawne zarządzanie mieniem każdej jednostki budżetowej, w tym szkół, przedszkoli, poradni i innych.
Dlaczego warto:

Kluczowe funkcjonalności systemu:

Kluczowe funkcjonalności systemu
> Prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz majątku trwałego pojedynczej jednostki, jak i placówek o charakterze rozproszonym.
> Automatyczne generowanie numerów inwentarzowych.
> Generowanie planu amortyzacji na cały okres użytkowania.
> Porównanie stanu rzeczywistego majątku z prowadzoną ewidencją.
> Automatyczne wskazanie niedoborów/nadwyżek i ich przyczyn.
> Możliwość rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie.
> Porównanie stanu rzeczywistego majątku z prowadzoną ewidencją.
> Generowanie niezbędnych dokumentów związanych z przychodem i rozchodem mienia,  tj. dokumentów: OT, PT, LT, MT, WT oraz stanu składników majątku, tabeli amortyzacyjnej, wydruku pomocniczego do sprawozdania GUS F-03.
> Integracja z czytnikiem lub kolektorem kodów kreskowych.

Wybierz rozwiązanie dopasowane do potrzeb Twojej placówki:

Zamów prezentację
Majatek WEB
Odtwórz film >>

Sprawdź jak szybko i skutecznie przeprowadzić roczną inwentaryzację majątku.

Obejrzyj film i poznaj możliwości systemu Progman Majątek

Wersje programów dedykowane dla organów nadrzędnych, samorządów, CUW 

Majątek WEB

Progman Cloud Majątek Premium to najczęściej wykorzystywany system do zarządzania majątkiem jednostek podległych na rynku samorządowym

Wdrożenie systemu pozwala na bieżące pozyskiwanie informacji o stanie majątku jednostek, w szczególności:
> Zbiorczą ewidencję i efektywne zarządzanie majątkiem JST oraz podległych jednostek.
> Możliwość bieżącej informacji online o stanie majątku  jednostek podległych.
> Dostęp 24 /7 do zbiorczej bazy wyposażenia i środków trwałych, jakie są rozproszone w różnych placówkach, budynkach, wydziałach lub filiach.
> Zabezpieczenie przed utratą mienia lub jego niewłaściwym wykorzystaniem w placówkach oświatowych.

Integracja z urządzeniami peryferyjnymi

Integracja
Dostępne urządzenia wspierające pracę z systemem Progman Cloud Majątek
W ofercie znajduje się również sprzęt peryferyjny zintegrowany z systemem Progman Cloud Majątek służący do drukowania oraz skanowania wygenerowanych w programie kodów kreskowych.
Chcesz lepiej poznać to rozwiązanie?
Wypełnij formularz i umów się na BEZPŁATNĄ prezentację produktu lub zapytaj o cenę

Wymagania techniczne

Technologia SaaS (Software as a Service) to model oferowania oprogramowania, gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet. Taki sposób udostępniania eliminuje potrzebę instalacji i uruchamiania systemu Progman na komputerze, czy też serwerze Klienta. Użytkownik może korzystać z aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej.

Wymagania sprzętowe dotyczące stacji roboczych realizujących dostęp do aplikacji z użyciem przeglądarki:

Rozdzielczość monitora: 1280x1024
System operacyjny: Windows 7/8/10
Przeglądarka: Przeglądarki oparte o silnik Chromium do jednej wersji wstecz (np. Chrom, Edge, Opera). Przeglądarka FireFox do dwóch wersji wstecz.
Łącze internetowe: Łącze internetowe o prędkości minimalnej 4 Mb/s download i upload
Back To Top