KP
System Kadrowo-Płacowy Progman
System kadrowo-płacowy Progman został zaprojektowany specjalnie z myślą o pełnej obsłudze procesów kadrowo - płacowych w jednostkach  budżetowych. Obsługuje wszelkie zagadnienia związane z procesem zatrudnienia, ewidencją danych osobowych pracowników oraz rozliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń.

System obejmuje zintegrowane ze sobą programy: Kadry, Płace, Zlecone, Przelewy oraz Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa.

Kluczowe funkcjonalności systemu:

Kluczowe funkcjonalności systemu
> Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym okresie roku.
> Możliwość indywidualnego dostosowania systemu do wewnętrznych regulaminów wynagradzania w jednostkach budżetowych.
> Obsługa pojedynczej jednostki lub wielu placówek, w tym zespołów jednostek.
> Szereg mechanizmów usprawniających codzienną pracę: Terminarz, Kreator dodawania nieobecności, Kreator dodawania budżetu zadaniowego oraz Menedżer formularzy.
> Wygodne przygotowanie wymagalnych wydruków i zestawień niezbędnych podczas wykonywania czynności okresowych.
> Automatyczna wymiana danych z systemami zewnętrznymi: ZUS Płatnik, e-Deklaracje, PPK, systemy bankowe.
Moduły systemu Kadrowo-Płacowego
Zamów prezentację

Wersje programów dedykowane dla organów nadrzędnych, samorządów, CUW

Baza Analiz Wynagrodzeń
Baza Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli

System  powstał w odpowiedzi na zmiany w Karcie Nauczyciela, dotyczące realizacji art. 30a i 30b. Służy do analizy średniej struktury zatrudnienia oraz wynagrodzeń nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego. System Baza Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli wdrożony w organie prowadzącym wraz z systemem Płace w podległych jednostkach lub w CUW umożliwia:
> automatyczne naliczanie kwoty dodatków uzupełniających w podziale na podległe placówki,
> przekazywanie informacji do jednostek podległych o kwotach dodatków uzupełniających oraz kosztach związanych z ich wypłatą,
> sporządzanie prognoz pozwalających na weryfikację, czy wypłacane w ciągu roku wynagrodzenia osiągają wysokość średnich, o których mowa w art. 30 ust.3,
> przygotowanie wydruku sprawozdania dla RIO z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w podlegających jednostkach oświatowych.

Wersja systemów kadrowo - płacowych dedykowana dla jednostek straży pożarnej

Wersja systemów kadrowo - płacowych dedykowana dla jednostek straży pożarnej

Dodatkowe funkcjonalności

> obsługa funkcjonariuszy  z uwzględnieniem: tabeli uposażenia,  dodatków za stopień służbowy, naliczania rekompensaty pieniężnej za godziny służby, naliczania wynagrodzenia za czas choroby, rozlicznie dodatku stażowego dla mundurowych oraz nagrody rocznej,
> aktualny słownik stanowisk funkcjonariuszy PSP,
> ewidencja i harmonogramy czasu pracy dostosowany do specyfiki PSP,
> powiązanie z aktualną klasyfikacją budżetową,
> dedykowane wydruki i formularze m.in.: opinia służbowa, ślubowanie, wnioski o nadanie orderu, odznaki.

Wersja systemów kadrowo - płacowych dedykowana dla pozostałych jednostek budżetowych:

Wersja systemów kadrowo - płacowych dedykowana dla pozostałych jednostek budżetowych:
Dodatkowe funkcjonalności
> obsługa kadrowa pracowników,
> rozliczanie wynagrodzeń, w tym: naliczanie: nagrody jubileuszowej, rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, średniej urlopowej, 13-tki DWR,
> słownik stanowisk dla pracowników służby cywilnej,
> aktualne wydruki GUS automatycznie wypełniane przez dane zgromadzone w systemie,
> wydruki i formularze zgodne z Rozporządzeniem MRPiPS z dnia 24 maja 2017.

Integracja z innymi systemami

Integracja
Integracja z systemami wewnętrznymi:
> Finanse – import list płac zgodnie z szablonami księgowania.
> Baza Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli – dwustronna wymiana danych w celu naliczenie średnich ustawowych oraz dodatków jednorazowych dla nauczycieli.
> iArkusz – import danych kadrowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Integracje z systemami zewnętrznymi:
> ZUS Płatnik:
>> import/eksport danych z/do deklaracji zgłoszeniowych,
>> eksport z modułu Płace deklaracji rozliczeniowych.
> e-Deklaracje – elektroniczna wysyłka PITów z modułów Płace i Zlecone.
> Systemy bankowe - eksport przelewów zbiorczych indywidualnych.
Chcesz lepiej poznać to rozwiązanie?
Wypełnij formularz i umów się na BEZPŁATNĄ prezentację produktu lub zapytaj o cenę

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne serwerów są zależne od ilości obsługiwanych jednostek, rodzaju oprogramowania pracującego jednocześnie na serwerach a także ilości użytkowników.

 

Minimalne wymagania dotyczące konfiguracji stacji roboczej:

Procesor: Procesor Pentium 4 lub nowszy obsługujący  SSE2, 2 GHz
Pamięć RAM: 4 GB RAM
Rozdzielczość monitora: 1280x1024
Przestrzeń dyskowa: 100-200 MB wolnego miejsca na dysku
System operacyjny: Windows 7/8/10
Przeglądarki internetowe:
Oparte o silnik Chromium do jednej wersji wstecz (np. Chrom, Edge, Opera),
przeglądarka FireFox do dwóch wersji wstecz
Łącze internetowe:
O prędkości minimalnej 4 Mb/s download i upload


Minimalne wymagania dotyczące serwera bazodanowego:

 

 

Procesor: Procesor Pentium 4 lub nowszy obsługujący  SSE2, 2 GHz (min. 2 rdzenie)
Pamięć RAM: 4 GB RAM
Rozdzielczość monitora: 1280x1024
Przestrzeń dyskowa: 300 GB wolnego miejsca na dysku (Bazy danych),
200 GB wolnego miejsca na dysku
System operacyjny: Zgodny z wymaganiami Firebird 2.5 (windows/linux)


Serwer FireBird


Serwer FireBird 2.5.2 dedykowany dla systemów 32-bitowych (jest to wersja specjalnie przygotowana dla programów Progman z odpowiednią listą użytkowników i UDF'ami, których nie zawierają standardowe instalacje FireBird).

 

Więcej >>

Back To Top