Progman Cloud Kadry Płace
Progman Cloud Kadry Płace

Nowy, innowacyjny system online dla jednostek

sektora finansów publicznych w szczególności dla placówek oświatowych oraz oświatowych centrów usług wspólnych.

 

Obsługuje wszelkie zagadnienia związane z procesem zatrudnienia, ewidencją danych osobowych pracowników, czasem pracy oraz rozliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń.

Dlaczego warto:

Kluczowe funkcjonalności systemu:

  • Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym okresie roku.
  • Możliwość indywidualnego ustawiania wskaźników i parametrów naliczeń dostosowana do wewnętrznych regulaminów
  • Obsługa pojedynczej jednostki lub wielu placówek (CUW)
  • Szereg mechanizmów usprawniających codzienną pracę: kokpit startowy, terminarz, szablony czasu pracy, automatyczna kontrola poprawności danych, bezpośrednie przechodzenie z list płac do umowy pracownika, definiowania składników lub innej listy,
  • Dostosowanie widoków pracowników, wypłat, godzin ponadwymiarowych (układ kolumn, zakres danych, zaawansowane filtry)
  • Wygodne przygotowanie wymagalnych wydruków i zestawień niezbędnych podczas wykonywania czynności okresowych.
  • Automatyczna wymiana danych z systemami zewnętrznymi: ZUS Płatnik, e-Deklaracje, PPK, systemy bankowe.

Zamów prezentację >>

Moduły systemu Progman Cloud Kadry-Płace
Zamów prezentację

Specyfika oświatowa

Progman Cloud Kadry Płace

Wynagrodzenie w oparciu o Kartę Nauczyciela


Specyfika dodatków – wychowawstwo, motywacyjny, opiekun stażu, wiejski, na zagospodarowanie, średnie urlopowe, jednorazowy dodatek uzupełniający itp.


Zmiany w stopniach awansu – różne systemy awansu (stary i nowy)


Wypłata wynagrodzeń z góry i nadgodzin z dołu


Specyfika urlopów nauczycieli – urlop zdrowotny, liczba dni urlopowych, urlop feryjny i nieferyjny, okresy urlopowe


Umowa z podziałem na różne klasyfikacje budżetowe lub dwie umowy w różnych grupach organizacyjnych


Specyficzne druki kadrowe

Wdrożenia systemu Progman Cloud Kadry Płace na poziomie miasta/gminy/powiatu

Progman Cloud Kadry Płace

• Możliwość pracy w systemie jako pojedyncza jednostka oraz jako CUW obsługujący wiele jednostek


• Płynne przełączanie się w programie między jednostkami organizacyjnymi


• Nadawanie uprawnień użytkownikom zarówno wg obsługiwanych jednostek, jak i kategorii zadań


• Definiowanie centralnych jednolitych słowników, tj. grup organizacyjnych, stanowisk, składników płacowych


• Zbiorcze zestawienia, raporty i statystyki danych z wielu jednostek

Wersje systemu Progman Cloud Kadry Płace dedykowane dla organów nadrzędnych, samorządów, CUW

Integracja z innymi systemami

Integracja

Integracja z systemami wewnętrznymi:

Finanse: Import wypłaconych wynagrodzeń wg klasyfikacji budżetowej

 

Integracje z systemami zewnętrznymi:

ZUS Płatnik

- import/eksport danych z/do deklaracji zgłoszeniowych,

- eksport z modułu Płace deklaracji rozliczeniowych.

E-deklaracje: Eksport deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego

Systemy bankowe: Eksport przygotowanych na podstawie list płac przelewów indywidualnych

Teryt: Import słowników z bazy danych GUS

Chcesz lepiej poznać to rozwiązanie?
Wypełnij formularz i umów się na BEZPŁATNĄ prezentację produktu lub zapytaj o cenę

Wymaganie techniczne

Rozdzielczość monitora: minimalna: 1280×1024
System operacyjny: Windows 7/8/10
Przeglądarka: najnowsze wersje przeglądarek Chrome, Safari, Edge, Firefox lub Opera
Konfiguracja przeglądarki: włączona obsługa Javascript, włączona obsługa cookies
Łącze internetowe:  Łącze internetowe o prędkości 10 Mb/s lub więcej


Technologia SaaS (Software as a Service) to model oferowania oprogramowania, gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet. Taki sposób udostępniania eliminuje potrzebę instalacji i uruchamiania systemu Progman na komputerze, czy też serwerze Klienta. Użytkownik może korzystać z aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej.

 

Bezpieczeństwo danych

Progman Cloud Kadry Płace

Wolters Kluwer zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa tworzonych aplikacji na wszystkich poziomach:


Aplikacja – cykliczne audyty wewnętrzne i zewnętrzne sprawdzające luki bezpieczeństwa i podatności na ataki

Baza danych – logicznie odseparowane dane poszczególnych jednostek organizacyjnych

System logowania – spójny system pozwalający zarządzać dostępem użytkowników przez administratora klienta oraz pełna kontrola nad złożonością haseł

Komunikacja pomiędzy komputerami użytkowników a serwerami jest szyfrowana i zabezpieczona certyfikatami SSL

Serwerownia – certyfikowany partner T-mobile, łącza zapasowe

Archiwizacja – regularna archiwizacja danych

Polecane produkty

Progman Cloud Kadry Płace
NOWOŚĆ!
Progman Cloud Analityka

to nowoczesna hurtownia danych oświatowych w chmurze. Usprawnia proces zarządzania dużymi zbiorami danych z rozproszonych źródeł. Poprawia efektywność procesów związanych z przetwarzaniem informacji i analizą danych. System wspiera również monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności za pomocą czytelnych kokpitów managerskich.

Back To Top