System Finansowo-Księgowy

System Finansowo-Księgowy Progman

System finansowo-księgowy Progman to linia zaawansowanych programów, za pomocą których podmioty sektora publicznego kompleksowo, skutecznie i bezpiecznie mogą zarządzać finansami, procesami księgowymi oraz sprawozdawczością budżetową.

System obejmuje zintegrowane ze sobą programy: Finanse, Rozrachunki, Kasa oraz Magazyn.

Kluczowe funkcjonalności systemu:

Kluczowe funkcjonalności systemu
> Możliwość indywidualnego definiowania planu kont, dzienników, magazynów, kas oraz innych ustawień systemowych odrębnie dla każdej jednostki.
> Przygotowanie kompleksowych raportów dziennych oraz szeregu wydruków i zestawień, niezbędnych podczas wykonywania czynności okresowych, a także wymaganych przez dział finansowo-księgowy jednostki.
> Automatyczne generowanie plików JPK i możliwość wysyłki do systemu e-Deklaracje.
> Współpraca z zewnętrznymi systemami, w tym bankowymi.
> Eksport przygotowanych zestawień w formatach obsługiwanych przez pakiety biurowe: MS Office i Open Office, Excel, w formacie PDF.

Moduły systemu finansowo-księgowego

Wersje programów dedykowane dla organów nadrzędnych, samorządów, CUW

Wersja programu Finanse dedykowana dla jednostek straży pożarnej

Baza Analiz Wynagrodzeń
Funkcjonalności dodatkowe

> wzorcowy plan kont oraz klasyfikacja dochodów i wydatków zgodna z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.),
> automatyczna obsługa sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
> szeroki wachlarz zestawień i wydruków uwzględniający specyfikę Państwowych Straży Pożarnych,
> możliwość zastosowania budżetu zadaniowego.

Wersja programu Finanse dedykowana dla jednostek administracji rządowej 

Wersja systemów kadrowo - płacowych dedykowana dla jednostek straży pożarnej

Funkcjonalności dodatkowe

> obsługę umów i wniosków o zaangażowanie z jednoczesną kontrola zgodności wydatków z planem finansowym, zaangażowaniem i umową,
> wzorcowy plan kont oraz klasyfikacja dochodów i wydatków zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.),
> automatyczna obsługa sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
> możliwość zastosowania budżetu zadaniowego,
> eksport sprawozdań do systemu Trezor.

Integracja z innymi systemami

Integracja

Integracja z systemami wewnętrznymi:
> Płace – import list płac do programu Finanse zgodnie z szablonami księgowania.
> Kontrola Budżetu – dwustronna wymiana danych z programem Finanse w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz zmian w planie finansowym.
> Zbiorczy VAT - dwustronna wymiana danych z programem Rozrachunki w celu przygotowania zbiorczej deklaracji VAT na poziomie miasta / gminy  / powiatu.

Integracje z systemami zewnętrznymi:
> [email protected] eksport kompletu sprawozdań zbiorczych w układzie tradycyjnym, jak i w formie zadaniowej.
> Tresor – eksport sprawozdań budżetowych w układzie tradycyjnym i zadaniowym.
 > Systemy bankowe -  generowanie przelewów do zewnętrznych systemów bankowych zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

Integracja z urządzeniami peryferyjnymi

Urządzenia peryferyjne
Dostępne urządzenia wspierające pracę z systemem finansowo - księgowym
> Integracja programu Kasa z drukarkami fiskalnymi.
> W ofercie znajduje się również sprzęt peryferyjny zintegrowany z programem Magazyn służący skanowania kodów kreskowych towarów.
Chcesz lepiej poznać to rozwiązanie?
Wypełnij formularz i umów się na BEZPŁATNĄ prezentację produktu lub zapytaj o cenę

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne serwerów są zależne od ilości obsługiwanych jednostek, rodzaju oprogramowania pracującego jednocześnie na serwerach a także ilości użytkowników.

Minimalne wymagania dotyczące konfiguracji stacji roboczej:

Procesor: Procesor Pentium 4 lub nowszy obsługujący  SSE2, 2 GHz
Pamięć RAM: 4 GB RAM
Rozdzielczość monitora: 1280x1024
Przestrzeń dyskowa: 100-200 MB wolnego miejsca na dysku
System operacyjny: Windows 7/8/10
Przeglądarki internetowe:
Oparte o silnik Chromium do jednej wersji wstecz (np. Chrom, Edge, Opera),
przeglądarka FireFox do dwóch wersji wstecz
Łącze internetowe:
O prędkości minimalnej 4 Mb/s download i upload


Minimalne wymagania dotyczące serwera bazodanowego:


Procesor: Procesor Pentium 4 lub nowszy obsługujący  SSE2, 2 GHz (min. 2 rdzenie)
Pamięć RAM: 4 GB RAM
Rozdzielczość monitora: 1280x1024
Przestrzeń dyskowa: 300 GB wolnego miejsca na dysku (Bazy danych),
200 GB wolnego miejsca na dysku
System operacyjny: Zgodny z wymaganiami Firebird 2.5 (windows/linux)


Serwer FireBird


Serwer FireBird 2.5.2 dedykowany dla systemów 32-bitowych (jest to wersja specjalnie przygotowana dla programów Progman z odpowiednią listą użytkowników i UDF'ami, których nie zawierają standardowe instalacje FireBird).


Więcej >>