Pakiety specjalistyczne dostępne w LEX Medica

W LEX Medica znajdziesz informacje zabezpieczające potrzeby całej placówki medycznej z zakresu m.in. ochrony zdrowia, działu prawnego, zamówień publicznych, księgowości i kadr. Serwis zawiera nie tylko akty prawne i orzeczenia, ale przede wszystkim praktyczne opracowania i wskazówki dla kadry zarządzającej szpitalem oraz pracowników administracji dotyczące m.in.:

  • prowadzenia działalności leczniczej i dokumentacji medycznej,
  • kontraktowania świadczeń z NFZ,
  • przestrzegania praw pacjenta,
  • zatrudniania personelu medycznego,
  • zamówień publicznych,
  • prowadzeniem ewidencji księgowej w podmiocie leczniczym.
LEX Medica
Prawo i praktyka dla całej placówki medycznej!
Back To Top