Kompleksowa baza informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W pakiecie znajdziesz analizy wszystkich ważnych problemów związanych z przestrzeganiem przepisów BHP wraz ze wskazaniem praktycznego rozwiązania.
Zagadnienia omawiane w Pakiecie BHP to m.in.:
>> obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy,
>> kontrola przestrzegania BHP w przychodni,
>> prawidłowe przeprowadzenie postępowania powypadkowego,
>> opracowanie i aktualizacja ocen ryzyka zawodowego,
>> zasady doboru środków ochrony indywidualnej,
>> realizacja tzw. obowiązku informacyjnego (w zakresie zagrożeń dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy).

Pakiet BHP pomoże Ci dowiedzieć się:
Usługi dostępne w Pakiecie BHP:
LEX Medica
Prawo i praktyka dla całej placówki medycznej!
Back To Top