Praktyczne informacje z zakresu prawa zamówień publicznych w placówkach medycznych.

Pakiet Zamówienia Publiczne ułatwi przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w podmiocie leczniczym oraz pomoże uniknąć błędów wydłużających postępowanie.

Zagadnienia omawiane w pakiecie Zamówienia Publiczne obejmują:
>> przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznego w placówkach medycznych,
>> wybór najkorzystniejszej oferty np. w przetargu na dostawę sprzętu medycznego,
>> zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego np. na dostawę leków,
>> środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych.

Pakiet Zamówienia Publiczne pomoże Ci w:
Usługi dostępne w Pakiecie Zamówienia Publiczne:
LEX Medica
Prawo i praktyka dla całej placówki medycznej!
Back To Top