Serwis, który pomoże Ci być w zgodzie z RODO, zapewniając bogatą zawartość merytoryczną z dziedziny ochrony danych osobowych.

W Pakiecie Ochrona Danych Osobowych znajdziesz informacje na temat:
>> podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych pacjentów,
>> weryfikacji tożsamości pacjenta i jego uprawnień do pobierania świadczeń,
>> zasad stosowania monitoringu wizyjnego w placówkach medycznych,
>> obowiązków szpitali i przychodni jako administratorów danych,
>> udostępniania danych osobowych przez placówki medyczne różnym podmiotom (pacjentom i ich bliskim, policji, innym placówkom medycznym, zakładom ubezpieczeń, realizacji wniosków o dostęp do informacji publicznej),
>> powierzenia przetwarzania danych osobowych,
>> zasad zgłaszania naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w placówce medycznej,
>> analizy ryzyka, audyt zgodności z RODO,
>> zasad prowadzenia kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

LEX Medica
Prawo i praktyka dla całej placówki medycznej!
Back To Top