Obszerna baza informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zagadnień kadrowych.

W najwyższej wersji serwisu LEX Medica Premium istnieje możliwość zakupienia zamiennie pakietu Kadry lub Pakietu HR.

Zagadnienia omawiane w Pakiecie Kadry:
>> zatrudnianie i zwalnianie pracowników placówek medycznych (zatrudnionych na umowy o pracę, kontrakty),
>> obowiązki pracodawcy i pracownika,
>> ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
>> świadczenia chorobowe i wypadkowe,
>> rozliczanie dyżurów medycznych, godzin nadliczbowych, dodatków do pracy w nocy, niedziele i święta,
>> ustalanie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych, ustalanie wymiaru czasu pracy personelu medycznego (w tym także klauzula opt-out, równoważny czas pracy).

 

LEX Medica
Prawo i praktyka dla całej placówki medycznej!
Back To Top