Bogata baza wiedzy związanej z prowadzeniem ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w podmiotach leczniczych.

W wersji Premium istnieje możliwość zakupienia Pakietu Księgowość wymiennie z Pakietem Finanse.

W publikacji znajduje się szereg informacji i bogata baza wiedzy związanej z problematyką, z którą w codziennej pracy zmagają się księgowi i inne osoby zajmujące się prowadzeniem ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w podmiotach prowadzących działalność leczniczą. Pakiet Księgowość obejmuje między innymi:
>> komentarz do Ustawy o rachunkowości,
>> komentarz do ustaw: PIT, VAT, CIT,
>> omówienie kwestii związanych z podatkami dochodowymi.

Pakiet Księgowość jest doskonałym wsparciem podczas: 
Usługi dostępne w ramach Pakietu Księgowość:
LEX Medica
Prawo i praktyka dla całej placówki medycznej!
Back To Top