Procedury i narzędzia przedstawiające w przystępny sposób procesy Human Resources.

W wersji Premium istnieje możliwość zamówienia Pakietu HR zamiennie z Pakietem Kadry.

Zagadnienia zawarte w pakiecie HR obejmują m.in.:
>> rekrutację i selekcję pracowników w placówce medycznej,
>> system motywacji,
>> ocenę pracowniczą.

W pakiecie znalazły się również gotowe materiały szkoleniowe:
>> rekrutacja i selekcja pracowników,
>> scenariusze realizacji ćwiczeń dla grup,
>> materiały dla uczestników,
>> instruktaż dla prowadzącego,
>> harmonogramy szkoleń.

Pakiet HR: 
Usługi dostępne w Pakiecie HR:
LEX Medica
Prawo i praktyka dla całej placówki medycznej!
Back To Top