Pełen zbiór przepisów oraz wyjaśnienia zawiłych zagadnień z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości.

Zagadnienia omawiane w Pakiecie Budownictwo przydatne dla podmiotów leczniczych to m.in.:
>> wymagania ogólnobudowlane, jakie muszą spełniać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
>> warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala,
>> wymagania techniczne, jakie musi spełniać medyczne laboratorium diagnostyczne,
>> warunki lokalizacyjne, jakie musi spełniać szpital czy praktyka zawodowa.

LEX Medica
Prawo i praktyka dla całej placówki medycznej!
Back To Top