Ryzyko a kontrola zarządcza

Ryzyko to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń (pozytywnych i negatywnych), które mogą mieć wpływ na osiągnięcie celów lub oczekiwanych rezultatów. Jednostkom samorządu terytorialnego w podejmowaniu decyzji towarzyszy ryzyko. Dlatego tak ważna jest jego identyfikacja.

WAŻNE! Zarządzanie ryzykiem jest najszerszym i zarazem najtrudniejszym elementem kontroli zarządczej.

5 istotnych faktów o zarządzaniu ryzykiem w JST

Z jakimi ryzykami mierzą się samorządy?

Przykładowe rodzaje ryzyk w JST

Ryzyko prawne

To niepewność wynikająca z działań wykraczających poza ramy określonych przepisów prawnych bądź regulacji.

Polska tworzy wielokrotnie więcej przepisów niż w latach 90. Według ekspertów z raportu Grant Thornton (marzec 2020):

  • W 2019 r. w życie weszło 21,5 tys. stron maszynopisu nowych aktów prawnych. To wzrost o 2,5 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.
  • Tempo prac parlamentu przyspieszyło w 2019 r. - czyli krótsza o miesiąc praca nad aktem prawnym w porównaniu do 2018 r.
  • Duża liczba zmian w prawie, np. dotyczących pandemii COVID-19, utrzymania czystości i porządku w gminach, jak i energii elektrycznej.

Dynamika zmian w prawie

Zmiany w przepisach dla JST w Dz. U. i M.P.
2019  2020*
Liczba zmian, które weszły w życie
1062

1048

Liczba ogłoszonych tekstów jednolitych
572 545
Liczba nowych aktów, które weszły w życie 1144 988
Liczba ogłoszonych aktów
1025 920
Liczba uchylonych aktów
742 684

*Stan na 31.12.2020 r.

Nie daj się zaskoczyć! Zyskaj wczesną wiedzę o zagrożeniach, zanim zakłócą realizację Twoich celów i zadań!

Poznaj LEX Kontrola  Zarządcza

Zamów bezpłatną prezentację LEX Kontrola Zarządcza
Back To Top