Kontrola zarządcza to podstawa efektywnego zarządzania, która wymaga zaangażowania władz jednostki, kierownictwa każdego szczebla oraz pracowników.

Łatwiejsze zarządzanie jednostką
System procedur, instrukcji, zasad i mechanizmów, jakie wprowadza kontrola zarządcza, ułatwia władzom i kierownictwu JST zarządzanie dzięki:
Sprawdź, jakie wsparcie zyska Twój urząd z LEX Kontrola Zarządcza

Kto odpowiada za kontrolę zarządczą?

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych minister, wójt, burmistrz, prezydent miasta, przewodniczący zarządu JST lub kierownik jednostki powinni zapewnić funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Poziomy kontroli zarządczej w JST

Szczególna odpowiedzialność za wdrożenie systemu kontroli zarządczej spoczywa na wójcie, burmistrzu i prezydencie staroście i marszałku województwa.

Odpowiednie działania gwarantujące należyte funkcjonowanie kontroli zarządczej powinni oni podejmować zarówno w odniesieniu do właściwego urzędu, którego są kierownikiem (to I poziom kontroli zarządczej), jak i mając na uwadze ich szczególną pozycję w odniesieniu do JST jako całości (II poziom kontroli zarządczej).

Poziomy kontroli zarządczej w praktyce
Odpowiedzialność kierownika jednostki
To kierownik jednostki samorządu terytorialnego jest odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w urzędzie (pierwszy poziom). Stanowi on jednocześnie drugi stopień kontroli zarządczej w podległych mu jednostkach organizacyjnych i tych, które nadzoruje.
Sprawdź, jakie wsparcie zyska Twój urząd z LEX Kontrola Zarządcza
Zamów bezpłatną prezentację LEX Kontrola Zarządcza
Back To Top