System kontroli zarządczej obejmuje zarządzanie ryzykiem, przez które należy rozumieć czynności planistyczne, organizacyjne, wykonawcze i kontrolne realizowane w zakresie identyfikacji ryzyka, jego analizy, oceny oraz reakcji na ryzyko. A to wszystko w sposób, który umożliwia JST minimalizację strat i maksymalizację możliwości.

Przykładowe role w systemie zarządzania ryzykiem

Jakie role mogą pełnić pracownicy jednostki samorządu terytorialnego w systemie zarządzania ryzykiem?
Przypisanie tych ról jest w gestii kierownika.

Wyjątkiem jest kierownik jednostki, który w każdym przypadku ostatecznie odpowiada za zapewnienie kontroli zarządczej.

  • Ważne jest jednoznaczne określenie ról i ich powszechna znajomość w jednostce.
  • Zarządzanie ryzykiem jest w różnym stopniu obowiązkiem każdego pracownika jednostki (zarówno kadry kierowniczej, jak i pracowników).
Poznaj LEX Kontrola Zarządcza i miej ryzyko pod kontrolą!

Dowiedz się więcej o funkcjonalnościach programu

Zamów bezpłatną prezentację LEX Kontrola Zarządcza
Back To Top