Kontrola zarządcza - w myśl ustawy o finansach publicznych (art. 68 ust. 1) - to ogół działań i czynności zapewniających realizację celów i zadań jednostki w sposób:

  • zgodny z prawem,
  • terminowy,
  • efektywny i oszczędny.
7 głównych celów kontroli zarządczej
5 najważniejszych elementów kontroli zarządczej
Poznaj fakty i mity

Kontrola zarządcza bez tajemnic

Fakty i mity

Kontrola zarządcza jest często traktowana jako przykry obowiązek czy dodatkowa „papierologia”.
Nic bardziej mylnego!

nie Sprowadza się do biurokracji tak Porządkuje procesy i zapewnia standaryzację działań dzięki opisowi kluczowych obszarów zarządzania (cele, mierniki), dokumentowaniu, monitorowaniu i ocenie efektów
nie Jest jednorazowym zadaniem tak Wspiera samodoskonalenie organizacji poprzez ciągłość diagnozowania, monitorowania i poprawiania realizowanych procesów w jednostce
nie Dotyczy tylko pewnych osób tak Wymaga współdziałania całej kadry, czyli zaangażowania władz jednostki, kierownictwa i pracowników
nie Dotyczy tylko kwestii finansowych tak Umożliwia ocenę skutków wszystkich zdarzeń (także ryzyk prawnych czy organizacyjnych), zanim wpłyną na realizację zadań i celów JST
nie Sprowadza się do likwidacji całego ryzyka tak Wprowadza mechanizmy kontrolne: standardy i metody identyfikacji ryzyka, jego oceny oraz przeciwdziałania nieprawidłowościom
Czy wiesz, że misją kontroli zarządczej jest ustandaryzowanie procesu zarządzania w samorządzie? 

Dowiedz się, jak usprawnić pracę całego urzędu i podejmować trafne decyzje zarządcze

Zamów bezpłatną prezentację LEX Kontrola Zarządcza
Back To Top