Standardy stanowią uporządkowany zbiór wskazówek, które osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej powinny wykorzystać do tworzenia, oceny i doskonalenia systemów kontroli zarządczej.

WAŻNE! Standardy to jedynie wytyczne, jakie kierownicy JST powinni odpowiednio „zaadaptować” do opracowania własnych szczegółowych rozwiązań i dokumentów dla zarządzanej jednostki.

Celem standardów jest promowanie wdrażania spójnego i jednolitego modelu kontroli zarządczej zgodnego z międzynarodowymi standardami w tym zakresie, z uwzględnieniem specyficznych zadań jednostki i warunków, w jakich działa.

Standardy kontroli zarządczej

Standardy stanowią uporządkowany zbiór wskazówek, które osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej powinny wykorzystać do tworzenia, oceny i doskonalenia systemów kontroli zarządczej.

 

WAŻNE! Standardy to jedynie wytyczne, jakie kierownicy JST powinni odpowiednio „zaadaptować” do opracowania własnych szczegółowych rozwiązań i dokumentów dla zarządzanej jednostki.

 

Celem standardów jest promowanie wdrażania spójnego i jednolitego modelu kontroli zarządczej zgodnego z międzynarodowymi standardami w tym zakresie, z uwzględnieniem specyficznych zadań jednostki i warunków, w jakich działa. 

Standardy uszeregowano w 5 grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

Prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej jest obowiązkiem każdej jednostki organizacyjnej sektora publicznego.
Dokumentacja ta powinna być spójna, jasna i dostępna dla wszystkich pracowników oraz uwzględniać kontekst działania organizacji (misja, polityki i cele strategiczne), jak również ryzyko.

 

Zgodnie z art. 70 ustawy o finansach publicznych w ramach kontroli zarządczej muszą corocznie powstać 3 oficjalne dokumenty (publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej):

Sprawdź, co zyska Twój urząd z LEX Kontrola Zarządcza!
Zamów bezpłatną prezentację LEX Kontrola Zarządcza
Back To Top