A jelen webhely és a www.wolterskluwer.com weboldalon található weboldalak (együttesen a „webhely”) elérésével és használatával Ön korlátozások és fenntartások nélkül elfogadja az alábbi feltételeket („Feltételek”). Ha nem fogadja el a jelen Feltételeket, akkor a Webhely használatát fel kell függesztenie.

Tulajdonjog és harmadik fél hivatkozásai

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen Webhelyen található összes tartalom, beleértve, de nem kizárólagosan, az itt található szövegeket és képeket, valamint azok elrendezését, a Wolters Kluwer N.V. és/vagy annak kapcsolt vállalkozásai (együttesen „Wolters Kluwer” vagy „mi”) tulajdonában vannak, vagy a Wolters Kluwer számára vannak engedélyezve. A tartalom kizárólag információs célból és nem kereskedelmi célokra használható.  A jelen Webhelyen található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem testesítenek meg üzleti vagy szakmai szolgáltatási kapcsolatot Ön és a Wolters Kluwer vállalat között. Ön nem másolhatja, nem reprodukálhatja, nem teheti közzé, nem terjesztheti, nem módosíthatja, nem hozhat létre származékos műveket, nem adhatja el és semmilyen módon nem hasznosíthatja a Webhelyet vagy a Webhelyen található tartalmat. A Weboldal tartalmának a képernyőről/hálózatról történő feltérképezése, kinyerése vagy gyűjtése tilos. Minden kifejezetten nem biztosított jog fenntartva.

A Honlapon található hivatkozások olyan szolgáltatásokra vagy oldalakra mutathatnak, melyeket nem a Wolters Kluwer üzemeltet. A Wolters Kluwer nem véleményezi, és nem vállal felelősséget az ilyen egyéb szolgáltatásokat vagy webhelyeket, illetve a Wolters Kluwer nem vállal felelősséget az ilyen egyéb webhelyekért vagy szolgáltatásokért. Egy másik webhelyre vagy szolgáltatásra mutató hivatkozás nem jelenti az adott webhely vagy szolgáltatás jóváhagyását. Az ezen a Webhelyen, illetve az ezen a Webhelyen hivatkozott bármely webhelyen található vagy szolgáltatással kapcsolatos információk bármilyen felhasználása az Ön saját felelőssége. Az Adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzatunk  nem vonatkozik az Ön személyes adatainak az ilyen, vagy más oldalakon keresztül történő gyűjtésére és feldolgozására.

Adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzat

A Wolters Kluwer az Adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzatunk megfelelően gyűjti és kezeli a Honlap látogatóinak személyes adatait.

Visszajelzések és beadványok

Hacsak a jelen dokumentum kifejezetten másként nem rendelkezik, az Ön által a jelen Webhelyen keresztül benyújtott bármilyen információ nem minősül bizalmasnak és azok nem védettnek. Ön kijelenti, hogy törvényes joggal rendelkezik az ilyen információk benyújtására, és vállalja, hogy nem nyújt be semmilyen információt, kivéve, ha erre törvényesen jogosult, valamint az információ benyújtása mindig olyan módon történik, hogy az nem sérti üzleti érdekeinket vagy jó hírnevünket (beleértve, hogy nem nyújt be semmilyen információt a Wolters Kluwer becsmérlése vagy lejáratása, illetve a munkatársak vagy harmadik felek zaklatása, vagy jogellenes megkülönböztetése céljából, illetve hamis vagy félrevezető állítások megtétele céljából).

Ön ezennel a Wolters Kluwer részére globális, nem kizárólagos, örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, átruházható, továbblicencelhető jogot, jogcímet és érdekeltséget engedményez és biztosít az Ön által az Webhellyel kapcsolatban tett bármely javaslat, fejlesztéssel kapcsolatos kérés, ajánlás, javítás vagy egyéb visszajelzés felhasználására és beépítésére vonatkozóan (vagy bármely más felhasználással kapcsolatban). Nem vagyunk kötelesek ellenszolgáltatást nyújtani az ilyen visszajelzésekkel kapcsolatban, és nem kezelünk semmilyen ilyen visszajelzést bizalmasan.

A Wolters Kluwer számára a már meglévő és dokumentált bizalmas üzleti kapcsolaton kívül közölt ötletek nem minősülnek bizalmasnak, ezért a Wolters Kluwer jogosult hasonló ötleteket kifejleszteni, felhasználni és szabadon nyilvánosságra hozni vagy közzétenni anélkül, hogy Önt kompenzálná vagy azt Önnel kapcsolatba hozná. Azzal, hogy ezen a webhelyen keresztül ötletet vagy más részletes beadványt küld a Wolters Kluwer számára, Ön elfogadja a jelen Feltételek kötelező érvényességét.

Jogi nyilatkozat 

Ez a Webhely és annak tartalma „JELEN ÁLLAPOTÁBAN” kerül rendelkezésre bocsátásra, és a Wolters Kluwer nem vállal semmilyen képviseletet vagy garanciát a Webhely, illetve a Webhelyen keresztül elérhető bármely webhelyre vagy szolgáltatásra vonatkozóan. A Wolters Kluwer kifejezetten elutasít minden kifejezett és hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a jogsértésmentességre vonatkozó hallgatólagos garanciákat. A Wolters Kluwer vagy annak illetékes személyei, igazgatói, alkalmazottai, képviselői vagy harmadik fél szolgáltatói semmilyen körülmények között nem felelnek semmilyen féllel szemben semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, példaértékű, következményes vagy egyéb kárért (beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt nyereséget, az üzletmenet megszakítását, a programok vagy adatok elvesztését), tekintet nélkül a cselekvés formájára és függetlenül attól, hogy az szerződés, károkozás, gondatlanság, szigorú felelősség vagy más okból ered, amely a jelen Webhelyből, a jelen Webhelyen található vagy azon keresztül elérhető bármely tartalomból vagy bármely szolgáltatásból, illetve annak másolásából, megjelenítéséből vagy használatából ered vagy azzal kapcsolatban áll. A jelen korlátozások akkor is érvényesek, ha valamely jogorvoslat nem éri el a lényegi célját. Ez a rendelkezés nem zárja ki azt a felelősséget, amely az alkalmazandó jog szerint nem zárható ki.

Az ezeken az oldalakon található információk kizárólag általános tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek jogi, számviteli, adózási vagy egyéb szakmai tanácsadásnak. Ha jogi, számviteli, adózási vagy egyéb szakértői segítségre van szüksége, közvetlenül konzultáljon szakemberrel.

Jogválasztás és joghatóság

Ön elfogadja, hogy a jelen Feltételekre és a jelen Webhellyel kapcsolatos bármely jogi lépésre vagy eljárásra a Hollandiában érvényes jog az irányadó, anélkül, hogy bármilyen olyan törvény vagy törvényi rendelkezés érvényre jutna, amely más joghatóság törvényeinek alkalmazását írná elő vagy tenné lehetővé. A jelen Feltételekből adódó, illetve a jelen Feltételekhez kapcsolódó szerződéses vagy szerződésen kívüli kötelezettségekből eredő vagy azokkal kapcsolatos bármely jogvitát kizárólag a Hollandiában, Amszterdamban illetékes bíróság kezeli.

Ön felel azon joghatóság törvényeinek betartásáért, ahonnan a Webhelyet látogatja, és Ön vállalja, hogy nem fér hozzá a Webhelyen található információkhoz és nem használja azokat az ezekre vonatkozó törvények megsértésével.
 
Ha a jelen Feltételek bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan bármely joghatóságban, akkor (i) az adott joghatóságban azt a törvény által megengedett legnagyobb mértékben át kell értelmezni annak érdekében, hogy a lehető legjobban megvalósítsa annak szándékát, illetve a jelen Feltételek többi része teljes mértékben hatályban marad, és (ii) minden más joghatóságban a jelen Feltételek teljes mértékben hatályban maradnak.

A Webhely és a Feltételek módosítása

Saját kizárólagos és abszolút belátásunk szerint és felelősségvállalás nélkül bármikor, ideiglenesen vagy véglegesen, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a Webhely bármely jellemzőjét. A jelen Feltételek az Ön értesítése nélkül is módosíthatók. A Webhely felhasználói számára az esetleges változások miatt javasolt a Feltételek rendszeres elolvasása. A jelen Feltételek módosítását követően a Webhely további használatával Ön elfogadja a jelen Feltételek módosításait.

A törvényi előírások betartásával kapcsolatos kérelmek benyújtásának helye

A törvényi előírások betartásával kapcsolatos kérelmek e-mailben nyújthatók be a következő címen: [email protected]

A levelek ezen az úton történő kézhezvétele kizárólag a könnyebbség kedvéért történik, és nem jelenti semmilyen észrevétel lemondását, beleértve a joghatóság vagy a megfelelő kézbesítés hiányát. Azoknak a kormányzati szerveknek, akik nem a fenti törvényi előírások betartásával kapcsolatos kérelmek postafiókján keresztül nyújtják be jogi kérelmeiket, hosszabb válaszidővel kell számolniuk.


Utolsó módosítás: 2021. április 9.
Back To Top