Szintek összehasonlítása
A Jogtanácsos Jogtár® egyes szintjeinek tartalma!
 • Jogtanácsos Jogtár® Alap csomag tartalma
 • Jogtanácsos Jogtár® Plusz csomag tartalma az Alap csomag tartalmán felül
 • Jogtanácsos Jogtár® Prémium csomag tartalma a Plusz csomag tartalmán felül
 • KJK-kommentár: Alaptörvény, Ctv., Evectv., Flt., Fmh., Itv., Lakástv., Mt. (Kártyás/Petrovics/Takács), Szolgáltatási kerettv., Tbj.
 • KJK-magyarázat: Kártérítési jog
 • Archivált kommentár: 1952-es Pp., 1959-es Ptk., Gt., Ctv., Cstv., Szjt.
 • Jogszabálytükör: az Mt. és az 1992-es Mt. tartalmilag szinkronizált rendelkezései párhuzamos szerkesztésben
 • Jogtár-könyvtár: A közvetítői funkciót betöltő szerződések jogi környezete, A szerződésmódosítás kérdésköre a magyar polgári jogban, Kézikönyv a bírósági végrehajtás foganatosításához, Szerződésszegés a polgári jogban, Tanulmánykötet az új Polgári Törvénykönyvhöz, Vezető tisztségviselő felelőssége
 • Jogtár Navigátor: Ákr. (2020), E-per, Gazdasági társaságok modul, Pp.
 • Alkotmánybírósági határozatok és bírósági döntések (BH, EBH)
 • Közel 300 szerkeszthető iratminta és nyomtatványkitöltő Cégeditor
 • Magyar joganyagok
 • Törvényjavaslatok, indokolások és vitaanyagok
 • Tematikus gyűjtések (pl. üzemanyagárak, valutaárfolyamok, jegybanki alapkamatok, besorolási jegyzékek)
 • Egyéb joganyagok (magyar jogi bibliográfia, több mint félszáz hivatalos lap anyaga, Jogi lexikon)
 • Corpus Juris Hungarici – az elmúlt ezer esztendő törvényalkotásának 10 ezer dokumentuma
 • Jogszabályfigyelő (archívum)
 • Változásfigyeltetés
 • Jogtár® Word bővítmény
 • JogtárMobil
 • DocuLEX
 • KJK-nagykommentár: Cstv., EUSZ és EUMSZ, Fttv., Mt. (Berke/Kiss), Szjt., Vht.
 • KJK-kommentár: Átalakulási tv., Bit., Vht. rendeletek
 • KJK-magyarázat: GDPR
 • Archivált nagykommentár: 1952-es Pp., 1959-es Ptk., 1992-es Mt., 2003-as Bit., Kártérítési jog
 • Jogszabálytükör: Ptk. és az 1959-es Ptk. tartalmilag szinkronizált rendelkezései párhuzamos szerkesztésben
 • Jogtár-könyvtár: Az EU-jog alkalmazása, Fogyasztói adásvétel, Jog, innováció, versenyképesség, Szerződések adójogi minősítése, Technológia jog – robotjog – cyberjog, Útmutató a pénzmosás elleni feladatok teljesítéséhez, Versenyképesség és szellemi alkotások az EU-ban
 • Folyóirat: Polgári Jog
 • Döntvénytár: Magyar és európai bíróságok több mint 215 000 elvi és egyedi döntése
 • Az Európai Unió joganyaga
 • Európai jogi bibliográfia
 • Magyar–angol–német–francia jogi szakszótár teljes anyaga
 • Több mint 1500 szerkeszthető iratminta és nyomtatványkitöltő Cégeditor
 • KJK-nagykommentár: Bszt., EUFmh.
 • KJK-kommentár: Ákr., Hpt., Kp., Pp. (Wopera), Ptk. (Vékás/Gárdos), Tpt.
 • KJK-magyarázat: Munkaügyi ellenőrzés, Pmt., Pp. (statikus tartalom)
 • Joganyagok idegen nyelven: Mt. és Ptk. három nyelven (magyar, angol, német)
 • Jogszabálytükör: Ákr. és Ket., Pp. és az 1952-es Pp. tartalmilag szinkronizált rendelkezései párhuzamos szerkesztésben
 • Jogtár-könyvtár: Adatvédelmi ismeretek – a GDPR alkalmazása, A compliance alapkérdései – Az etikus vállalati működés elmélete és gyakorlata, Az Európai Unió pénzügyi érdekei védelmének büntetőjogi aspektusai (angol és magyar nyelven), Európai jog – Az Európai Unió jogrendszere, Ingatlanjog I., Ingatlanjog II., Kié a pénzem? A pénz dologi jogi vizsgálata, Mediáció, Pénzügyi fogyasztóvédelem, Pénzügyekről másképpen, Pp. I., Pp. II., Szerződések hatása harmadik személyekre, A merchandising szerződés, Jogrendszerek a digitális társadalomban
 • Folyóirat: Jogesetek magyarázata (JeMa)
 • Versenyjogi szakcikkek
 • Több mint 1600 szerkeszthető iratminta- és nyomtatványkitöltő Cégeditor
A Jogtanácsos Jogtár terméket vállalatok és intézmények jogi osztályainak ajánljuk.
Bővebb tájékoztatásért tekintse meg az egyes szintek összehasonlító táblázatát!
 • Az egyes szintek összehasonlító táblázata

  Table title

  Jogtanácsos Jogtár® Alap

  Jogtanácsos Jogtár® Plusz

  Jogtanácsos Jogtár® Prémium

  KJK-kommentár: Alaptörvény, Ctv., Evectv., Flt., Fmh., Itv., Lakástv., Mt. (Kártyás/Petrovics/Takács), Szolgáltatási kerettv., Tbj.
  KJK-magyarázat: Kártérítési jog
  Archivált kommentár: 1952-es Pp., 1959-es Ptk., Gt., Ctv., Cstv., Szjt.
  Jogszabálytükör: az Mt. és az 1992-es Mt. tartalmilag szinkronizált rendelkezései párhuzamos szerkesztésben
  Jogtár-könyvtár: A közvetítői funkciót betöltő szerződések jogi környezete, A szerződésmódosítás kérdésköre a magyar polgári jogban, Kézikönyv a bírósági végrehajtás foganatosításához, Szerződésszegés a polgári jogban, Tanulmánykötet az új Polgári Törvénykönyvhöz, Vezető tisztségviselő felelőssége
  Jogtár Navigátor: Ákr. (2020), E-per, Gazdasági társaságok modul, Pp.
  Alkotmánybírósági határozatok és bírósági döntések (BH, EBH)
  Közel 300 szerkeszthető iratminta és nyomtatványkitöltő Cégeditor
  Magyar joganyagok
  Törvényjavaslatok, indokolások és vitaanyagok
  Tematikus gyűjtések (pl. üzemanyagárak, valutaárfolyamok, jegybanki alapkamatok, besorolási jegyzékek)
  Egyéb joganyagok (magyar jogi bibliográfia, több mint félszáz hivatalos lap anyaga, Jogi lexikon)
  Corpus Juris Hungarici – az elmúlt ezer esztendő törvényalkotásának 10 ezer dokumentuma
  Jogszabályfigyelő (archívum)
  Változásfigyeltetés
  Jogtár Word bővítmény
  JogtárMobil
  DocuLEX
  KJK-nagykommentár: Cstv., EUSZ és EUMSZ, Fttv., Mt. (Berke/Kiss), Szjt., Vht.
  KJK-kommentár: Átalakulási tv., Bit., Vht. rendeletek
  KJK-magyarázat: GDPR
  Archivált nagykommentár: 1952-es Pp., 1959-es Ptk., 1992-es Mt., 2003-as Bit., Kártérítési jog
  Jogszabálytükör: Ptk. és az 1959-es Ptk. tartalmilag szinkronizált rendelkezései párhuzamos szerkesztésben
  Jogtár-könyvtár: Az EU-jog alkalmazása, Fogyasztói adásvétel, Jog, innováció, versenyképesség, Szerződések adójogi minősítése, Technológia jog – Robotjog – Cyberjog, Útmutató a pénzmosás elleni feladatok teljesítéséhez, Versenyképesség és szellemi alkotások az EU-ban
  Folyóirat: Polgári Jog
  Magyar és európai bíróságok több mint 215 000 elvi és egyedi döntése (Döntvények)
  Az Európai Unió joganyaga
  Európai jogi bibliográfia
  Magyar–angol–német–francia jogi szakszótár teljes anyaga
  Több mint 1500 szerkeszthető iratminta és nyomtatványkitöltő Cégeditor
  KJK-nagykommentár: Bszt., EUFmh.
  KJK-kommentár: Ákr., Hpt., Kp., Pp. (Wopera), Ptk. (Vékás/Gárdos), Tpt.
  KJK-magyarázat: Munkaügyi ellenőrzés, Pmt., Pp. (statikus tartalom)
  Joganyagok idegen nyelven: Mt. és Ptk. három nyelven (magyar, angol, német)
  Jogszabálytükör: Ákr. és Ket., Pp. és az 1952-es Pp. tartalmilag szinkronizált rendelkezései párhuzamos szerkesztésben
  Jogtár-könyvtár: Adatvédelmi ismeretek – a GDPR alkalmazása, A compliance alapkérdései – Az etikus vállalati működés elmélete és gyakorlata, Az Európai Unió pénzügyi érdekei védelmének büntetőjogi aspektusai (angol és magyar nyelven), Európai jog – Az Európai Unió jogrendszere, Ingatlanjog I., Ingatlanjog II., Kié a pénzem? A pénz dologi jogi vizsgálata, Mediáció, Pénzügyi fogyasztóvédelem, Pénzügyekről másképpen, Pp. I., Pp. II., Szerződések hatása harmadik személyekre, A merchandising szerződés, Jogrendszerek a digitális társadalomban
  Folyóirat: Jogesetek magyarázata (JeMa)
  Versenyjogi szakcikkek
  Több mint 1600 szerkeszthető iratminta- és nyomtatványkitöltő Cégeditor