Szintek összehasonlítása

Rendszeresen új tartalmakkal bővül az Ügyvéd Jogtár®!

Az új jelöléssel ellátott tartalmak az Ügyvéd Jogtár® adott szintjén érhetőek el. 

A feltüntetett tartalmak teljeskörűen kizárólag a Jogtár® platformon érhetők el!

 • Ügyvéd Jogtár® Alap csomag tartalma
 • Ügyvéd Jogtár® Plusz csomag tartalma az Alap csomag tartalmán felül
 • Ügyvéd Jogtár® Prémium csomag tartalma a Plusz csomag tartalmán felül
 • Jogszabálytükör: az új és a régi Mt. tartalmilag szinkronizált rendelkezései párhuzamos szerkesztésben, az új és a régi ügyvédi tv. tartalmilag szinkronizált rendelkezései magyarázatokkal és a MÜK szabályzatokkal
 • Jogtár® Navigátor: E-per, Bt., Kkt., Kft., Pp., Rt.
 • Jogtár®-könyvtár: A szerződésmódosítás kérdésköre a magyar polgári jogban, Szerződésszegés a polgári jogban, Vezető tisztségviselők felelőssége, Fogyasztói adásvétel, Ingatlanjog I., Ingatlanjog II. (2020. I. negyedév), Tanulmánykötet az új Polgári Törvénykönyvhöz
 • Kommentár: Társasházi tv., Lakás tv., Mt. (Kártyás/Petrovics /Takács), Flt., Alaptörvény, Tbj., Üttv. (2020. I. negyedév)
 • Magyarázat: Pp. (statikus tartalom)
 • Archivált kommentár: pl. 1952-es Pp., 1959-es Ptk., 1978-as Btk., 1998-as Be., Gt., Ctv., Cstv., Szjt., Ötv., Ket.
 • Alkotmánybírósági határozatok és bírósági döntések (BH, EBH)
 • Közel 300 szerkeszthető iratminta, és nyomtatványkitöltő Cégeditor
 • Jogi lexikon
 • Jogszabályfigyelő
 • Változásfigyeltetés funkció
 • Jogtár® Word bővítmény funkció
 • DocuLex mobilalkalmazás
 • Magyar és európai bíróságok több mint 215 000 elvi és egyedi döntése (Döntvények)
 • Nagykommentár: Fttv., Ctv., Fmhtv., Vht., Szjt., Itv., Cstv., Kártérítési jog, 1952-es Pp., 1959-es Ptk., 1978-as Btk., 1998-as Be., 1992-es Mt.
 • Kommentár: Vht. rendeletek, 2012-es Btk., Szabs., Mötv.
 • Magyarázat: GDPR, Kártérítési jog
 • Jogtár®-könyvtár: Kézikönyv a bírósági végrehajtás foganatosításához, Polgári eljárásjog I., Polgári eljárásjog II.
 • Folyóirat: Polgári Jog, Jogesetek Magyarázata
 • Jogszabálytükör: az Ákr. és a Ket., az új és a régi Be., az új és a régi Btk., az új és a régi Pp.,az új és a régi Ptk. tartalmilag szinkronizált rendelkezései párhuzamos szerkesztésben
 • Több, mint 1500 szerkeszthető iratminta és nyomtatványkitöltő Cégeditor
 • Nagykommentár: EU, Mt. (Berke/Kiss)
 • Kommentár: Ákr., Átalakulási tv., Be., Bv. tv., Bvszt., EUFmh., Kp., Pp. (Wopera), Ptk. (Vékás/Gárdos), Eü. tv.
 • Magyarázat: Elektronikus ügyintézés
 • Jogtár®-könyvtár: A közvetítői funkciót betöltő szerződések jogi környezete, Mediáció (2020. I. negyedév), Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban, Technológia jog – Robotjog – Cyberjog
 • Több mint 1600 szerkeszthető iratminta, és nyomtatványkitöltő Cégeditor
 • Kalkulátor: Kamat, Útiköltség
 • Magyar–angol–német–francia jogi szakszótár teljes anyaga
Az Ügyvéd Jogtár terméket ügyvédi irodáknak, egyéni ügyvédeknek és ügyvédjelölteknek ajánljuk.
*A felsorolt tartalmak az Ügyvéd Jogtár® adott szintjén érhetők el.
 • Az egyes szintek összehasonlító táblázata

  Ügyvéd Jogtár® Alap

  Ügyvéd Jogtár® Plusz

  Ügyvéd Jogtár® Prémium

  KJK-kommentár: Alaptörvény, Flt., Lakás tv., Mt. (Kártyás/Petrovics/Takács), Társasházi tv., Tbj., Ügyvédi tv. (2020 I. negyedév)
  KJK-magyarázat: Magyarázat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez (statikus tartalom)
  Archivált kommentár: pl. 1952-es Pp., 1959-es Ptk., 1978-as Btk., 1998-as Be., Gt., Ctv., Cstv., Szjt., Ötv., Ket.
  Jogszabálytükör (az Mt. és az 1992-es Mt., az Ügyvédi tv. és az 1998-as Ügyvédi tv. tartalmilag szinkronizált rendelkezései párhuzamos szerkesztésben)
  Jogtár könyvtár (A szerződésmódosítás kérdésköre a magyar polgári jogban, Fogyasztói adásvétel, Ingatlanjog I., Ingatlanjog II. (2020), Szerződésszegés a polgári jogban, Tanulmánykötet az új Polgári Törvénykönyvhöz, Vezető tisztségviselők felelőssége)
  Jogtár Navigátor (E-per, Gazdasági társaságok modul, Pp.)
  Ügyvédi tv. egységes szerkezetben a MÜK szabályzatokkal (2020. I. negyedév)
  Alkotmánybírósági határozatok és bírósági döntések (BH, EBH)
  Közel 300 szerkeszthető iratminta, és nyomtatványkitöltő Cégeditor
  Magyar joganyagok
  Törvényjavaslatok, indokolások és vitaanyagok
  Tematikus gyűjtések (pl. üzemanyagárak, valutaárfolyamok, jegybanki alapkamatok, besorolási jegyzékek)
  Egyéb joganyagok (magyar jogi bibliográfia, több mint félszáz hivatalos lap anyaga, Jogi lexikon)
  Corpus Juris Hungarici – az elmúlt ezer esztendő törvényalkotásának 10 ezer dokumentuma
  Jogszabályfigyelő (archívum)
  Változásfigyeltetés funkció
  Jogtár Word bővítmény
  JogtárMobil szolgáltatás
  DocuLEX
  KJK-nagykommentár (Btk., Ctv., Cstv., Fmhtv., Fttv., Itv., Szabstv., Szjt., Vht.)
  KJK-kommentár (Mötv., Vht. rendeletek)
  KJK-magyarázat (GDPR, Kártérítési jog)
  Archivált nagykommentár: 1952-es Pp., 1959-es Ptk., 1978-as Btk., 1992-es Mt., 1998-as Be., 1999-es Szabstv., Kártérítési jog, Ket.
  Jogszabálytükör (Ákr. és Ket., Be. és az 1998-as Be., Btk. és az 1978-as Btk., Pp. és az 1952-es Pp., Ptk. és az 1959-es Ptk. tartalmilag szinkronizált rendelkezései párhuzamos szerkesztésben)
  Jogtár® könyvtár (Kézikönyv a bírósági végrehajtás foganatosításához, Polgári Jog I. és  II. kötet)
  Folyóirat [Jogesetek Magyarázata (JeMA), Polgári Jog]
  Magyar és európai bíróságok több mint 215 000 elvi és egyedi döntése (Döntvények)
  Több mint 1500 szerkeszthető iratminta és nyomtatványkitöltő Cégeditor
  Magyar–angol–német–francia jogi szakszótár teljes anyaga
  Európai jogi bibliográfia
  Az Európai Unió joganyaga
  Az európai bíróságok egyedi döntései
  Kalkulátor (kamat, útiköltség)
  Több mint 1600 szerkeszthető iratminta és nyomtatványkitöltő Cégeditor
  Jogtár® könyvtár [A közvetítői funkciót betöltő szerződések jogi környezete, Mediáció (2020), Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban, Technológia jog – Robotjog – Cyberjog]
  KJK-magyarázat (Elektronikus ügyintézés)
  KJK-kommentár [Ákr., Átalakulási tv., Be., Bv.tv., Bvszt., EUFmh., Eü. tv., Kp., Pp. (Wopera), Ptk. (Vékás/Gárdos]
  KJK-nagykommentár [EUSZ és EUMSZ, Mt. (Berke/Kiss]
Back To Top