Ved å gå inn på og bruke dette nettstedet og andre nettsider under domenet www.wolterskluwer.com (med samlebetegnelsen «Nettstedet»), godtar du følgende vilkår og betingelser («Vilkår»), uten begrensning eller kvalifisering. Hvis du ikke aksepterer disse Vilkårene, må du avslutte all bruk av nettstedet.

Eierskap og koblinger til tredjepart

Hvis ikke annet er oppgitt, er alt innhold på Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, teksten og bildene på nettstedet samt måten de er arrangert på, eid eller lisensiert av eller til Wolters Kluwer N.V. og/eller dets tilknyttede selskaper (med samlebetegnelsen «Wolters Kluwer» eller «vi»). Du får kun bruke innholdet til uformelle, ikke-kommersielle formål. Informasjonen som oppgis på dette Nettstedet er kun til informasjonsformål, og fører ikke til at det inngås et forretningsforhold eller profesjonelt tjenesteforhold mellom deg og Wolters Kluwer. Du har ikke tillatelse til å kopiere, reprodusere, distribuere, modifisere eller skape avledede verk fra, eller selge eller på annen måte utnytte Nettstedet og innholdet som finnes på Nettstedet. Skjerm/nett-skraping, crawling, uttrekk fra eller innsamling av innholdet på Nettstedet er forbudt. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt, er forbeholdt.

Lenker på dette Nettstedet kan lede til tjenester eller nettsteder som ikke driftes av WoltersKluwer. Det gjøres ingen vurdering av og gis ingen garantier med hensyn til slike andre tjenester eller nettsteder, og WoltersKluwer påtar seg ikke noe ansvar for slike andre nettsteder eller tjenester. En lenke til et annet nettsted eller en annen tjeneste betyr ikke at vi går god for det nettstedet eller den tjenesten. Bruk av informasjonen på dette Nettstedet, eller av andre nettsteder eller tjenester som det lenkes til fra dette Nettstedet, skjer på egen risiko. Vår Informasjonskapsel- og Personvernerklæring gjelder ikke for innsamling og behandling av dine personopplysninger som skjer på eller via slike andre nettsteder.

Informasjonskapsel- og Personvernerklæring

Wolters Kluwer samler inn og behandler personopplysninger fra besøkende på Nettstedet i henhold til Informasjonskapsel- og Personvernerklæringen.

Tilbakemeldinger og innsendinger

Hvis ikke annet er oppgitt i disse vilkårene, vil all informasjon du sender inn via dette Nettstedet anses å være ikke-konfidensiell og ikke rettighetsbelagt. Du bekrefter at du har juridisk tillatelse til å sende inn slik informasjon, og bekrefter at du ikke kommer til å sende inn noen informasjon så fremt du ikke har juridisk tillatelse til dette og alltid på en måte som ikke kan skade våre forretningsinteresser eller vårt omdømme (inkludert at du ikke kommer til å sende inn noen informasjon for å bringe Wolters Kluwer i vanry, eller å trakassere, mobbe eller på en ulovlig måte diskriminere enten ansatte eller tredjepart, eller å fremsette falske eller villedende påstander).

Du tildeler og gir med dette Wolters Kluwer en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, evig, ugjenkallelig, royalty-fri, overførbar, underlisensierbar rett, eiendomsrett og interesse til å bruke og innlemme alle forslag, forespørsler om forbedringer, anbefalinger, korrigeringer eller andre tilbakemeldinger gitt av deg i forbindelse med Nettstedet i Nettstedet (eller til andre formål). Vi vil ikke være forpliktet til å kreditere deg for sike tilbakemeldinger eller holde slike tilbakemeldinger konfidensielle.

Alle ideer som gis til Wolters Kluwer utenfor et allerede eksisterende og dokumentert forretningsforhold er ikke-konfidensielle og Wolters Kluwer kan derfor utvikle, bruke og fritt offentliggjøre eller publisere lignende ideer uten å kompensere eller kreditere deg. Ved å sende inn en ide eller annen detaljert innsendelse til Wolters Kluwer via dette Nettstedet, godtar du at du er bundet av disse Vilkårene.

Ansvarsfraskrivelse

Nettstedet og dets innhold stilles til disposisjon «SOM DET ER» og Wolters Kluwer gir ingen bekreftelser eller garantier av noe slag med hensyn til dette Nettstedet eller andre nettsteder eller tjenester som er tilgjengelige via dette Nettstedet. Wolters Kluwer fraskriver seg uttrykkelig alle direkte og underforståtte garantier inkludert, men ikke begrenset til underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eiendomsrett og ikke-overtredelse. Wolters Kluwer eller dets respektive styremedlemmer, direktører, ansatte, representanter eller tredjeparts tjenesteleverandører vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlige overfor noen part for direkte, indirekte, tilhørende, følgeskade eller andre skader (inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, forstyrrelse av forretningsdriften, tap av programmer eller data) uansett type handling og om dette skjer via kontrakt, skadegjørende handling, skjødesløshet, strengt ansvar, eller annet, som måtte oppstå fra eller i forbindelse med dette Nettstedet, alt innhold på eller som man har skaffet seg tilgang til via dette Nettstedet eller enhver tjeneste det lenkes til, eller all kopiering, visning eller bruk av slikt innhold. Begrensningene her vil gjelde selv hvis en løsning svikter sitt essensielle formål. Denne bestemmelsen er ikke tiltenkt å skulle utelukke ansvar vi ikke kan utelukke under gjeldende lovverk.

All informasjon som finnes på disse sidene gis kun som generell informasjon, og må ikke anses som juridisk, regnskapsmessig, skattemessig eller annen profesjonell rådgivning. Du må alltid konsultere en fagperson direkte hvis du trenger juridisk, regnskapsmessig, skattemessig eller annen eksperthjelp.

Valg av lovverk og rettsområde

Du godtar at disse Vilkårene og eventuelle rettslige skritt eller rettsaker i forbindelse med dette Nettstedet faller under lovverket i Nederland, uten implementering av andre lover eller lovbestemmelser som kan kreve eller tillate at et annet rettsområdes lovverk blir benyttet. Enhver tvist som måtte stamme fra eller ha forbindelse med disse vilkårene eller andre kontraktsmessige eller ikke-kontraktsmessige forpliktelser som har forbindelse med disse Vilkårene, vil bli eksklusivt avgjort av den kompetente domstolen i Amsterdam, Nederland.

Du er ansvarlig for å følge lovverket i det rettsområdet der du skaffer deg tilgang til dette Nettstedet fra, og du godtar at du ikke vil skaffe deg tilgang til eller bruke informasjonen på dette Nettstedet på en måte som er i konflikt med dette lovverket.

Hvis noen del av disse Vilkårene er ugyldige eller ikke rettskraftige i et rettsområde, skal (i) den rekonstrueres i henhold til lovverket så langt det er mulig for oppnå den tiltenkte hensikten, og resten av disse Vilkårene skal fortsatte være i kraft, og (ii) disse Vilkårene skal fullt og helt være i kraft i alle andre rettsområder.

Endringer av Nettstedet og Vilkårene

Vi kan når som helst og uten forhåndsvarsel, etter eget skjønn og uten noe ansvar, modifisere, suspendere eller avslutte alle aspekter ved Nettstedet, midlertidig eller permanent. Vi kan også endre disse Vilkårene uten å varsle deg. Brukere av nettstedet anbefales å lese gjennom Vilkårene med jevne mellomrom for å se etter endringer. Ved å fortsette å bruke dette Nettstedet etter at det er blitt gjort endringer av disse Vilkårene, aksepterer du endringene av Vilkårene.

Hvor kan man sende inn rettshåndhevelseshenvendelser

Rettshåndhevelseshenvendelser kan sendes inn via e-post til: [email protected]

Mottak av korrespondanse på denne måten er kun av bekvemmelighetshensyn, og gir ikke avkall på innsigelser, inkludert mangel på jurisdiksjon eller passende service. Statlige enheter som ikke sender inn juridiske henvendelser via ovennevnte e-postboks for rettshåndhevelseshenvendelser må forvente lengre svartider.

Sist oppdatert 9. april 2021

Back To Top