Genom att besöka och använda denna webbplats och eventuella webbsidor inom domänen www.wolterskluwer.com (gemensamt ”Webbplatsen”), godkänner du följande villkor och bestämmelser (”Villkor”), utan begränsning eller förbehåll. Om du inte godkänner dessa villkor, måste du avbryta all användning av Webbplatsen.

Ägande och länkar från tredje part

Om ingenting annat anges, ägs allt innehåll på denna Webbplats, inklusive men inte begränsat till, text och bilder som finns här och deras arrangemang, av eller licensieras till Wolters Kluwer N.V. och/eller dess dotterbolag (gemensamt ”Wolters Kluwer” eller ”oss”). Du får endast använda innehållet för informativa, icke-kommersiella ändamål. Informationen som finns på denna Webbplats är endast i informationssyften och skapar inte en affärsförbindelse eller yrkesmässig förbindelse mellan dig och Wolters Kluwer. Du får inte kopiera, reproducera, publicera, distribuera, modifiera eller skapa bearbetningar från, sälja eller på annat sätt exploatera Webbplatsen eller innehållet på denna Webbplats. Det är förbjudet att skärm-/webbskrapa, använda en spindel på,  extrahera eller samla in innehåll från Webbplatsen. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas förbehålls.

Länkar på denna Webbplats kan leda till tjänster eller webbplatser som Wolters Kluwer inte ansvarar för. Ingen bedömning eller garanti lämnas med avseende på sådana andra tjänster eller webbplatser och Wolters Kluwer tar inget ansvar för sådana andra webbplatser eller tjänster. En länk till en annan webbplats eller tjänst är inte en rekommendation av den webbplatsen eller tjänsten. Eventuell användning av informationen som finns på denna Webbplats, eller annan webbplats eller tjänst som länkas till av denna Webbplats, sker på egen risk. Vår kak- och integritetspolicy gäller inte insamling och behandling av dina personuppgifter på eller via sådana andra webbplatser.

Integritets- och kakpolicy

Wolters Kluwer samlar in och behandlar personuppgifter för besökarna på Webbplatsen enligt Integritets- och kakpolicyn.

Återkoppling och Inlägg

Såvida inget annat uttryckligen anges här, kommer all information som du skickar via denna Webbplats att anses vara icke-konfidentiell och generisk. Du hävdar att du har laglig rätt att skicka sådan information och samtycker att du inte skickar information såvida du inte har laglig rätt att göra det och alltid på ett sätt som inte kan skada våra affärsintressen eller vårt anseende (inklusive att du inte kommer att lämna information för att förtala eller ringakta Wolters Kluwer, eller för att trakassera, mobba eller olagligt diskriminera personal eller tredje part; eller göra falska eller vilseledande uttalanden).

Du överlåter och beviljar härmed Wolters Kluwer en världstäckande, icke-exklusiv, oavbruten, oåterkallelig, royaltyfri, överförbar, sublicensierbar ägande- och förfoganderätt över och intresse i att använda och införliva förslag, förbättringsförfrågan, rekommendation, rättelse eller annan återkoppling som du tillhandahåller om Webbplatsen. Vi har inga skyldigheter att kreditera dig för sådan återkoppling eller inneha sådan återkoppling i förtroende.

Idéer som lämnas till Wolters Kluwer utanför en befintlig och dokumenterad konfidentiell affärsförbindelse är inte konfidentiella och Wolters Kluwer kan därför utveckla, använda och fritt avslöja eller publicera liknande idéer utan att kompensera dig eller hänvisa till dig. Genom att skicka in en idé eller annan detaljerad information till Wolters Kluwer via denna Webbplats, godkänner du att vara bunden av dessa Villkor.

Ansvarsfriskrivning

Denna Webbplats och dess innehåll tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK” och Wolters Kluwer lämnar inga utfästelser eller garantier avseende denna webbplats eller annan webbplats eller tjänst som kan nås via denna Webbplats. Wolters Kluwer friskriver sig uttryckligen från alla uttryckliga och underförstådda garantier inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-intrång. Under inga omständigheter kommer Wolters Kluwer eller dess respektive tjänstemän, chefer, anställda, representanter eller tredjepartsleverantörer att vara ansvariga för följdskador, direkta, indirekta, oförutsedda, särskilda, straffbara eller andra skador (inklusive, men inte begränsat till vinstbortfall, verksamhetsavbrott, förlorade program eller data) utan hänsyn till åtgärdsformen och oavsett om det gäller kontrakt, skadestånd, oaktsamhet, strikt ansvar eller på annat sätt härrör från eller i samband med denna Webbplats, innehåll på eller innehåll som kan nås via denna Webbplats eller annan tjänst som är länkad till, eller kopiering, visning eller användning därav. Begränsningarna här gäller även om en åtgärd misslyckas med sitt huvudsakliga syfte. Denna friskrivning är inte avsedd att utesluta ansvar som vi inte kan utesluta enligt gällande lag.

All information som finns på dessa sidor tillhandahålls endast för allmänna informationsändamål, och ska inte tolkas som rådgivning i fråga om juridik, redovisning, skatt eller professionell rådgivning. Du bör rådgöra direkt med en professionell om hjälp erfordras vad gäller juridiska frågor, redovisning, skatt eller annat expertstöd.

Val av Lag och Jurisdiktion

Du godkänner att dessa Villkor och eventuella rättsliga åtgärder eller förfaranden i samband med denna Webbplats skall regleras av lagarna i Nederländerna, utan hänsyn till lagar eller lagbestämmelser som skulle kräva eller tillåta tillämpning av lagar i en annan jurisdiktion. Tvister som uppstår på grund av eller i samband med dessa Villkor eller avtalsenliga eller utomobligatoriska förpliktelser kopplade till dessa Villkor, kommer enbart att avgöras av behörig domstol i Amsterdam, Nederländerna.

Du ansvarar för att följa lagarna som gäller i den jurisdiktion från vilken du besöker denna Webbplats och du godkänner att du inte besöker eller använder informationen på denna Webbplats i strid mot dessa lagar.

Om någon del av dessa Villkor är ogiltig eller inte kan verkställas i någon jurisdiktion, ska den (i) i den jurisdiktionen tolkas på nytt till den maximala effekten som tillåts enligt lag för att åstadkomma dess avsikt så nära som möjligt, och resten av dessa Villkor ska förbli giltiga och i kraft, och (ii) i andra jurisdiktioner ska alla dessa Villkor förbli giltiga och i kraft.

Ändring av Webbplatsen och Villkoren

Vi kan, enligt vårt eget och absoluta gottfinnande, och utan något ansvar, ändra, avbryta eller avsluta någon aspekt av Webbplatsen, tillfälligt eller permanent, när som helst och utan föregående meddelande. Vi kan även ändra dessa Villkor utan att meddela dig. Användare av Webbplatsen uppmanas att regelbundet läsa Villkoren för eventuella ändringar. Genom att fortsätta att använda denna Webbplats efter ändringar har gjorts i dessa Villkor, godkänner du de ändringar som gjorts i dessa Villkor.

Var begäran från brottsbekämpande myndigheter ska skickas

Begäran från brottsbekämpande myndighet kan skickas per e-post till: [email protected]

Mottagande av korrespondens på detta sätt är endast av bekvämlighetsskäl och åsidosätter inte invändningar, inklusive bristande behörighet eller korrekt service. Statliga organ som inte lämnar in en rättslig begäran via brevlådan för begäran från brottsbekämpande myndigheter bör förvänta sig längre svarstider.

Senast uppdaterad: 9 april 2021

 

Back To Top